OSTATNIE WYLANIE

Wiem, że niektórzy nie przyjmą tego, co chcę powiedzieć, ale wielu to przyjmie. Ja uważam, że jeszcze nie oglądaliśmy chwały i pełni wylania Ducha Świętego, o którym prorokował Joel. To, co akurat oglądaliśmy, to jest tylko kilka kropli. Tak, mieliśmy już światowe odnowienie charyzmatyczne i miłość połączyła razem wielu. Było to przeżycie, które było odczuwane na całym świecie, ale jest to tylko przedsmak.

Bóg nie pozwoli, aby coś zmieniło Jego plany. Nieprzyjaciela czeka niespodzianka. Kiedy wydaje się już, że kościół będzie zalany szatańską powodzią, Duch podniesie zaporę. Zrozum czym jest ta zapora, a zrozumiesz co Bóg zrobi. Tą zaporą są święci ludzie, czyści, nieskalani, wybawieni od zepsucia w tym świecie. Tą zaporą jest nowe pokolenie uświęconych chrześcijan, którzy będą świecić jako światła wśród tego bezbożnego i zepsutego pokolenia. To nie będzie tylko odnowienie miłości i uwielbienia, ale przywrócenie świętości dla Pana!

Będą okrzyki i uwielbianie, ale będą to okrzyki zwycięstwa nad grzechem i kompromisem, wypełnienie celu ostatniego wylania: „Że każdy, kto będzie wzywał Jego imienia, będzie wybawiony...” (Joela 2:32). Wybawieni od czego? Od ducha tego świata!

Nie będziemy mieli pełni wylania Ducha dotąd, aż ochrzczeni ludzie oddzielą się całkowicie od tego świata. Musimy podkreślać oddzielenie i czystość serca. Celem zesłania Ducha jest uświęcenie i przygotowanie ludzi na przyjście Pana, ludzi bez skazy i zmazy.

Kiedy przyjdzie pełnia wylania Ducha na wszelkie ciało, przekonanie o grzechu będzie wszędzie. „On będzie przekonywał świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie” (Jana 16:8). To jest wylanie Ducha!

Tragedią jest to, że zbyt wielu ludzi mówi językami, ale przy tym żyją jak diabeł. Grzech nigdy nie został wykorzeniony, a oni otrzymali tylko przeżycie ekstazy. Bóg ich pobłogosławił na tyle, aby ich powołać do głębszego życia w uświęceniu i poddaniu, ale oni się zatrzymali i mówią tylko: „Otrzymałem Ducha Świętego.”

Ale jest dużo więcej! Ja dziękuję Bogu za przywilej modlitwy w nieznanym języku; to jest mój sposób na realizowanie wszelkiego uwielbienia dla Boga w komunikowaniu ponad moim zrozumieniem. Ale można mówić językami ludzkimi i anielskimi, jednak bez miłości nie otrzymałeś nic. Chcę powiedzieć, że to sięga o wiele głębiej. Nie jesteś tak naprawdę ochrzczony Duchem Świętym dotąd, aż każda ukryta część twojej duszy zostanie obnażona – i każdy grzech wyznany i przebaczony.