DUCH I MOC ELIASZA

Stary Testament kończy się chwalebnym proroctwem: „Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą” (Malachiasza 3: 23,24).

Jezus powiedział o Janie: „Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść” (Mat. 11:14).

Chrystus przez to mówił tak: „Jan Chrzciciel ma ducha i moc Eliasza na sobie – gdybyście to tylko chcieli dostrzec.” Jest napisane, że anioł Pana prorokował do Zachariasza, że jego syn Jan „pójdzie przed Panem w duchu i mocy Eliasza, aby nawrócić serca ojców do dzieci i nieposłusznych do do mądrości sprawiedliwych, aby przygotować lud dla Pana” (Łukasz 1:17).

Ja wierzę, że proroctwo Malachiasza jest również na dzisiaj. Wierzę, że Bóg jeszcze raz wyleje na wielu Swoich wybranych sług ducha Eliasza. Ci mężczyźni i niewiasty będą potężnie używani do tego, aby doprowadzać do odnowienia rodzin. Rozwody będą unieważniane. Dzieci będą przekonane o swoim buncie i będzie przywrócona ich miłość do rodziców.

To proroctwo się wypełnia na naszych oczach obecnie. W jednym mieście w Teksasie młody pastor zaczął się modlić o zbawienie młodzieży w miejscowych szkołach. Bóg namaścił go dynamicznym duchem i mocą Eliasza i nie tylko to, że setki młodych ludzi w miejscowych szkołach zostały zbawione, ale to odnowienie rozszerza się do innych szkół, które odwiedza. Nie setki, ale tysiące młodzieży ze szkół średnich są uświadamiane o narkotykach, seksie i buncie. Młodzi ludzie śpieszą się do domu po takich spotkaniach, aby się pojednać z rodzicami. Wyznają głęboką nienawiść i pokutują i płaczą! To się będzie rozszerzało na cały kraj, gdyż Bóg obiecał przywrócić i odnowić relacje rodziców i dzieci.

Z powodu tego co widzę, jestem tak uradowany, że trudno mi o tym pisać. Nieznani, nie udający, skromni młodzi mężczyźni i kobiety Boże są w cudowny sposób dotykani i namaszczani przez Boga. Otrzymali nadprzyrodzoną misję, aby „szli naprzód – i odnawiali! Gdyż nadszedł dzień Pana. Larwy narkotyków i alkoholu nie mogą już więcej zżerać życia tej młodzieży. Bóg zniszczy te larwy.”