BÓG JEST W STANIE CIEBIE PRZEPROWADZIĆ

Najważniejszym pytaniem, z jakim spotykają się w tych czasach dzieci Boże jest to: „Czy wierzysz, że Bóg jest w stanie ciebie przeprowadzić? Czy wierzysz, że On może uczynić wszystko, co jest potrzebne, aby odpowiedzieć na twoje modlitwy i zaspokoić twoje potrzeby?

Jest to takie samo pytanie, jakie Pan zadał tym dwom ślepym, którzy prosili Go o zmiłowanie i uzdrowienie. „ I rzekł im Jezus: Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: Tak jest, Panie! ...i otworzyły się ich oczy” (Mat. 9:28-30).

Pan pyta ciebie, mnie i kościół: „Czy wierzycie, że jestem w stanie pokierować i prowadzić was i wykonać Swoją doskonałą wolę w waszym życiu? Czy wierzycie, że Ja nadal działam dla waszego dobra? Albo czy trzymacie ukryte myśli, że Ja o was zapomniałem i opuściłem was?” On mówi do nas to samo, co powiedział do Marii i Marty: „Czy ci nie powiedziałem, że jeśli wierzysz, będziesz oglądał chwałę Bożą?” (Jana 11:40).

Bóg nie jest zainteresowany tylko tym, abyśmy robili coś wielkiego dla Niego. Raczej On bardzo pragnie, abyśmy Mu po prostu zaufali. On pragnie naszego pełnego polegania na Nim.

Umiłowani, Bóg nie chce tego, co posiadasz. On nie chce twojego domu, twojej ziemi, twojego samochodu, ani jakiejś innej ziemskiej posiadłości. On chce twojego zaufania! On chce, abyśmy byli ugruntowani w ufności dla Niego.

Pewien amerykański żołnierz w Niemczech napisał do mnie, oferując mi swoją kolekcję monet, którą nazwał bałwanem. Ja mu odpisałem: „Bóg pranie czegoś więcej, niż twojej kolekcji monet – On chce twojego zaufania.!”

My nadal chcemy zdobywać rzeczy, pozbywać się rzeczy, składać ofiary, pracować, cierpieć. A cały czas On pragnie najbardziej naszego posłuszeństwa i zaufania. Jego Słowo mówi o tym wyraźnie. Bóg nie będzie zadowolony z czegoś mniejszego niż nasza wiara.

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hebr. 11:6).

Bóg o tobie nie zapomniał. On słyszał twoje modlitwy – i Bóg rozsądzi i załatwi wszystko według swojej doskonałej woli. Trzymaj się!