ODNOWIENIE

Dni pogan już się prawie zakończyły. Bóg dał nam mnóstwo ostrzeżeń, że Duch nie będzie się na wieki sprzeczał z buntownikami. Ale zanim to pokolenie otrzyma zapłatę od wszechmogącego Boga, jest jeszcze proroctwo o wielkim odnowieniu.

„I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem” (Joel 2:25).

Psalmista Dawid powiedział, że sprawiedliwy będzie „jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód ... którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się.” (zobacz Psalm 1:3). Ale ta obietnica jest tylko dla tych, którzy oddzielili się zupełnie od bezbożnych i którzy nie idą drogą grzeszników. Jest to tylko dla tych, którzy są oddanymi studentami Bożego Słowa i rozmyślają o nim w dzień i w nocy.

„Nie tak jest z bezbożnymi” powiedział Dawid (w. 4). Oni się stają słabi i usychają i są miotani przez każdy wiatr i falę doktryny. Idący na kompromis są przyrównani do uschłych drzew, schorowanych i zniszczonych przez różnego rodzaju robactwo.

Jest to obraz wielu praktykujących chrześcijan w Domu Bożym dzisiaj. Zaniedbują czytanie Biblii, są zbyt zajęci, aby się modlić i budować samych siebie w wierze; tak więc czują się wygodnie z bezbożnymi i zasiadają wśród naśmiewców.

Armia larw pożera życie wielu chrześcijan, którzy odeszli od Boga. Na zewnątrz wyglądają jak drzewa zasadzone nad wodami – ale wewnątrz są zepsuci, słabi, schorowani. Nie wydają już owocu! Usychają duchowo. Larwy dokonały swojego dzieła zniszczenia pod korą tych drzew. Tak samo jest z grzechem – wgryza się głęboko w tych, którzy odeszli od obecności Pana.

Bóg powiedział nam w jaki sposób doprowadzi do tego wielkiego odnowienia. Najpierw wyleje Swojego Ducha Świętego tak obficie, że to wprowadzi na nowo zdrowie i siłę do wszystkich drzew w jego lesie. Robak grzechu zacznie tracić swoją moc, kiedy lud Boży wróci do czytania Biblii. Potężne objawienie nowego przymierza Pana sprawi, że lud Boży będzie odważny jak lwy. Tak – ja w to wierzę -będzie wylane z góry przebudzenie duchowej siły i boskiego uzdrowienia.