GDZIE ZWRÓCIĆ SIĘ PO ZACHĘTĘ?

Gdzie znaleźć chrześcijan całkowicie oddanych Panu, którzy mają życie łatwe i wolne od kłopotów? Pokażcie mi pełnego Ducha, prowadzonego przez Boga i namaszczonego sługę Pana, a ja pokażę wam tego, kto jest ścigany, karany, często poniewierany, komu nie są obce głębokie wody i rozpalone piece.

Ci, którzy chcą uniknąć trudności, rzadko otrzymują objawienie Bożej pełni. Oni próbują użyć wiary, by uciec przed kryzysem, nie uświadamiając sobie, że okradają samych siebie z największej możliwości poznania tego, co naprawdę w nich jest. Potem, pewnego dnia, kiedy już dłużej nie można unikać kłopotu, zamykają się wewnętrznie, nie mając pewnego źródła wewnętrznej siły.

Paweł pisał, "By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku" (Efez. 3:16).

Obecnie Pan potrzebuje chrześcijan, którzy nie są miotani przez każdy wiatr lub fale doktryn; którzy nie pozwolili się przehandlować; którzy mają rozeznanie i nie są zwiedzieni; którzy nie potrzebuję nauczycieli z jakimiś nowymi objawieniami; którzy nie potrzebują ludzkiego pasterza, by prowadził ich krok po kroku; którzy nie muszą polegać na kimś innym, by dał im szczęście i duchową siłę – ale którzy zostali doświadczeni i pokazali, że w nich jest życie Boże, które daje im łaskę ku pomocy w każdej potrzebie. Chrystus objawił się nie tylko im, ale również w nich. Oni czerpią siłę dla wewnętrznego człowieka, według bogactwa Jego chwały.

Możemy nauczyć się cennej lekcji z przeżycia króla Dawida w Siklag. "Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu" (1 Sam. 30:6). Konieczne jest, byśmy ufali Panu, bo przed nami są trudne czasy.

Bracia i siostry w Chrystusie, wzywam was w imieniu Pana, byście otworzyli swoje oczy na potężną moc Bożą, która działa w was i korzystali z pełni Pana Jezusa Chrystusa. Bez względu na to, do jakiego ognistego pieca możemy być wrzuceni, nasz najwyższy Pan pójdzie z nami.