SERCE DO POZNANIA JEGO

Bóg przysiągł sam na Siebie, że da nam nowe serce – takie, które będzie chciało być posłuszne

 

„I dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan. I będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem” (Jeremiasz 24:7)

 

„I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste” (Ezechiel 36:26).

 

Bóg obiecuje, że nie tylko nam da nowe serce, ale że napisze w naszych sercach woje przykazania. Inaczej mówiąc, On obiecuje spowodować to, żeby Jego poznały. Duch Święty jest tym, który dokonuje w nas tego dzieła. On nas naucza o naturze i postępowaniu Ojca – a w tym procesie przekształca nas na obraz Chrystusa.

 

Pan przysiągł, że będzie dla nas łaskawy w naszej walce przeciwko grzechowi. Dopóki nie przyjdzie pełne zwycięstwo, będzie On cierpliwy i będzie nas kochał i nigdy nas nie odrzuci. Obiecuje, że „Bez względu na to czego od was żądam, dam wam moc, której będziecie potrzebowali do wykonania tego zadania. Nie będę od was oczekiwał niczego, do czego was nie uzdolniłem.”

 

Dzisiaj ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych – i która umożliwiła Mu wypełnienie Bożego prawa poprzez doskonałe bezgrzeszne życie – teraz mieszka w nas. Boży Duch żyje w nas, dając nam moc nad każdą mocą, jaką nieprzyjaciel wystawi przeciwko nam.

 

Kiedy wróg przyjdzie i będzie zalewał twoją duszę, kusił cię przez starą pożądliwość, wezwij Ducha Świętego. Słuchaj każdego Jego szeptu i bądź posłuszny każdemu Jego przykazaniu. Nie zamykaj się przed Nim. Jeżeli jesteś przygotowany, aby czynić to, do czego On ci daje moc, to On nie zatrzyma Swojego Słowa przed tobą.

 

Możesz przejść ze starego życia do nowego jednym skokiem. Dzieje się to wtedy, kiedy widzisz jak niemożliwym jest dla ciebie przezwyciężanie grzechu swoim ludzkim wysiłkiem. Dociera do ciebie, że wierny Bóg przysiągł dać Ducha Świętego wszystkim wierzącym, którzy poproszą i że On dokona w tobie to, co Pan obiecał swoją przysięgą. Tak więc ostatecznie porzucasz całkowicie poleganie na sobie, a polegasz na Bogu i Jego obietnicach. Wierzysz, że On dokona tego, co obiecał.

 

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Koryntian 5:17).