PO PRZESIEWANIU

Kiedy Piotr był przesiewany, to tak nędznie zawiódł – ale nie w wierze. Możesz sobie myśleć: „Jak to możliwe? Ten człowiek zaparł się znajomości z Jezusem aż trzy razy.”

Ale gdyby Piotr zawiódł, to modlitwa Jezusa nie miałaby znaczenia. Wiem, że wiara Piotra nie zawiodła, bo kiedy się zaklinał i wyglądało na to, że Pan stracił przyjaciela i namaszczonego ucznia, Piotr spojrzał w oczy Jezusa i roztopił się. Przypomniał sobie jak Pan powiedział: „Zaprzesz się Mnie trzy razy,” i Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Łukasz 22:61-62). „Gorzki płacz w języku greckim właściwie oznacza „przenikający, gwałtowny płacz.” Wyobrażam sobie Piotra, kiedy idzie w stronę wzgórz Judei, upada na swoją twarz z wyciągniętymi rękami i woła: „Ojcze, On miał rację. Ja nie słuchałem. On mnie ostrzegał, że szatan będzie chciał zniszczyć moją wiarę. Nie jestem gotowy! Umrzeć za Jezusa? Przecież nie potrafiłem nawet przyznać się przed służącą. Przebacz mi Panie – ja Go kocham. Do kogóż innego mógłbym się udać?”

Widzę Piotra, kiedy stoi, a Duch Boży przepływa przez niego, ręce ma podniesione w stronę nieba i krzyczy.: „Szatanie idź precz! Zawiodłem Go, ale nadal Go kocham. On obiecał – a właściwie prorokował – że wrócę i będę wzmocnieniem dla innych, skałą. Wracam do moich braci i sióstr!” I rzeczywiście Piotr był pierwszym z uczniów, który przyszedł do grobu, kiedy dowiedzieli się, że Jezus powstał z martwych. Był z innymi uczniami, kiedy Jezus później stanął wpośród nich. On był obecny i oddawał pokłon, kiedy Jezus odchodził do chwały. Również Piotr stanął jako Boży rzecznik w dzień Pięćdziesiątnicy – i jakie kazanie wygłosił.!”

Dzisiaj przychodzą do Pana i nawracają się tłumy ludzi, zarówno Żydzi jak i poganie, jak również wielu tych, którzy od Niego odeszli. Gdzie mogą oni znaleźć posilenie w tych niespokojnych czasach, jakie są przed nami? Wśród przesianych dzieci Bożych, które mogą powiedzieć z autorytetem: „Nie ufaj sobie. Uważaj, kiedy stoisz, abyś nie upadł” (zobacz 1 Kor. 10:12).

Czy odczuwasz zwodniczy pociąg pokus w swoim życiu? Czy jakiś głęboki problem tli się w twoim sercu? Nie traktuj tego lekko. Nie musisz zawieść tak jak Piotr; właściwie powinniśmy czytać tę historię i wziąć z niej ostrzeżenie. Ale nawet jeżeli zawiodłeś, to możesz spojrzeć w twarz Jezusa tak, jak to zrobił Piotr i pamiętać, że On się modli o ciebie. Pokutuj, wróć i potem podziel się swoim przeżyciem z innymi, którzy są przesiewani.