OBJĘCIE W POSIADANIE TWOJEJ ZIEMI OBIECANEJ

Tłumy ludzi ze wszystkich narodów posiadły Chrystusa, jako swoje wszystko we wszystkim. Ale większość z tych ludzi, włączając w to wielu tych, którzy są zaangażowani w służbę kaznodziejską zapomniało o Jezusie jako swoim źródle. Dlaczego? Wiedzą jak kosztowne byłoby poleganie na swoim ciele. Widzicie, coś się dzieje, kiedy przekroczymy granicę Miejsca Najświętszego. W tym momencie, kiedy wchodzimy do obecności naszego Pana, uświadamiamy sobie, że wszelkie ciało musi umrzeć. To obejmuje wszelkie pragnienia duchowego podniecenia, wszelkie rozmowy o wielkich przebudzeniach, wszelką koncentrację na wybawieniu i wszelkie poszukiwanie jakiejś nowej pracy czy ruchu.
Sam Jezus musi się stać wszystkim. Tylko On ma być twoim źródłem ekscytacji, twoim ustawicznym przebudzeniem. On ma być twoim ustawicznym Słowem nadającym kierunek, twoją nową łaską każdego poranka. Kiedy przekroczysz granicę, nie możesz już polegać na obdarowanych nauczycielach, namaszczonych kaznodziejach, wielkich ewangelistach. Jeżeli nadal szukasz ludzi zamiast Chrystusa – biegasz ze spotkania na spotkanie, szukasz jakiejś osoby, żeby ci błogosławiła – to nie jesteś zadowolony z Jezusa. On musi być dla ciebie wszystkim.

Abraham został nazwany „Przyjacielem Boga” (zobacz Jakuba 2:23) ze względu na jego bliską relację z Panem. Przyjaciel jest to ktoś, kto chętnie otwiera swoje serce przed kimś innym i jest tu oczywiste, że Pan otwierał Swoje serce przez Abrahamem. Sam Bóg wydał świadectwo: ”Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? (1 Mojż. 18:17).

Również Paweł oświadcza: „Bóg .. zapowiedział przedtem Abrahamowi” (Galacjan 3:8). Inaczej mówiąc, Pan pokazał Abrahamowi wielkie rzeczy, jakie miały się wydarzyć. To obejmowało narody, które miały wyjść z jego nasienia: „ Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi” (18:18).

Abraham wiedział, że Jezus jest naszą obiecaną posiadłością. On widział zwycięskiego Jezusa, który pokonuje wszystkie zwierzchności i moce. Widział zwycięstwo krzyża i wiele narodów zmierzających do Ziemi Obiecanej, które obejmują swoją obietnicę: Tylko Chrystus. Ci ludzie nie walczyli o to, aby wejść, ani nie składali Bogu pustych obietnic. On obejmowali w posiadanie swoje obietnice przez wiarę, ufając danemu im Słowu od Boga.

Czy wziąłeś już swoją Ziemię Obiecaną? Czy uchwyciłeś się błogosławieństwa, które Jezus zdobył na krzyżu dla ciebie? Namawiam cię, żebyś uczynił Jezusa twoim życiem, twoim wszystkim. Przyjmij Boże zaproszenie dla ciebie i wejdź do pokoju i odpocznienia twojej wiecznej posiadłości, Pana Jezusa Chrystusa.