POSŁUSZEŃSTWO JEST LEPSZE NIŹ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

„Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co
posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie
lepsze niż tłuszcz barani” (1 Sam.15:22).

Napisano: „Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara.” Ja mówię, że jest lepsze niż błogosławieństwo. To jest najgłębsze znaczenie historii Abrahama ofiarującego Izaaka na ołtarzu. Bóg powiedział: „Idź i zrób tak.” On był posłuszny. Czy Abraham odszedł od tego ołtarza i powiedział: „Bóg zmienił zdanie?” Ja uważam że nie. Bóg chciał tylko posłuszeństwa i właśnie dzisiaj tego doświadczył. Bóg mi powiedział, żebym negocjował i dał mi wszelkie dowody na to, że powinienem się starać o pewną rzecz. Ja tak zrobiłem. Zrobiłem wszystko co w mojej mocy, żeby to zdobyć. Ale nie zdobyłem tego. Co teraz? Czy mam kwestionować Boże działanie? Czy mam wątpić, że to On do mnie mówił? Czy mam wierzyć, że szatan mi przeszkodził? Nie! Szukałem Pana szczerze. On mi powiedział: „Zrób tak i ja tak zrobiłem. Będę odpoczywał w pokoju obietnicy. To jest lepsze niż błogosławieństwo. Bóg pokazuje ci tylko jedną stronę monety – posłuszeństwo.

Sługa musi być posłuszny bez pytania! to również jest wiara: Kiedy pan daje polecenie swojemu słudze, aby szedł, to ten idzie, aby przyszedł to ten przychodzi.

„Choćby mnie zabił, ja jednak będę mu ufał” (Joba 13:15).

Czy człowiek może postanowić w swoim sercu, że będzie ufał Bogu, kiedy wygląda na to, że On nie dotrzymuje obietnicy? Czy człowiek może nadal mówić językiem wiary, kiedy wszelkie Jego prowadzenie zwraca się przeciwko niemu? Olbrzymowie wiary tak robili! Mężowie wielkiej wiary przechodzili przez największe doświadczenia. Bóg ma dziwne sposoby rozwijania wiary i czym głębiej zanurzasz się w Bogu, tym bardziej dziwne będą twoje doświadczenia. Nie pozwól sobie wmówić, że uciski są pewnym dowodem na to, że Bóg jest z ciebie niezadowolony! Cuda powstają tylko wśród niemożliwości. Jeżeli pragniesz być dzieckiem wiary – to przygotuj się na życie najbardziej dziwnych doświadczeń.

Wiara pochodzi z używania tego co masz. Nie czekaj że zostaną usunięte przeszkody. Idź naprzód nie bacząc na nie! Najbardziej krytyczną częścią wiary jest „Ostatnie pół godziny.”