ROZPRAWIANIE SIĘ Z NASZYMI WAROWNIAMI

Wielu chrześcijan cytuje 2 Kor. 10:3-4: „Nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej.” Większość z nas myśli o warowniach jako o więzach takich, jak przestępstwa natury seksualnej, zniewolenie przez narkotyki, alkoholizm – zewnętrzne grzechy, które umieszczamy na samej górze listy najgorszych grzechów. Ale Paweł odnosi to do czegoś dużo gorszego niż naszego ludzkiego oceniania grzechu.

Po pierwsze, nie mówi on o opętaniu demonicznym. W mojej opinii, diabeł nie może wejść do serca żadnego zwycięskiego chrześcijanina i zająć miejsca a takiej osobie. Raczej, obrazowe znaczenie użytego przez Pawła greckiego słowa warownie tutaj oznacza „Trzymanie się mocno argumentu.” Warownia jest to oskarżenie zaszczepione mocno w twoim umyśle. Szatan zakłada warownie w ludziach Bożych poprzez zaszczepianie w ich umysłach kłamstw, fałszu i niezrozumienia odnośnie Bożej natury.

Na przykład, nieprzyjaciel może zasiać w twoim umyśle kłamstwo, że jesteś nieduchowy, całkowicie nie wart Bożej łaski. Może ci szeptać stale: „Nigdy nie będziesz wolny od nałogowego grzechu. Nie próbowałeś wystarczająco mocno. Nie zmieniłeś się. A teraz Bóg stracił do ciebie cierpliwość z powodu twoich wzlotów i upadków.”

Albo diabeł może próbować przekonać cię, że masz prawo trzymać gorycz, bo zostałeś źle potraktowany. Jeżeli będziesz dalej słuchał jego kłamstw, po jakimś czasie zaczniesz w to wierzyć. Szatan jest oskarżycielem braci i ciągle na nowo atakuje nas przy pomocy armii swoich oskarżycieli i zasiewa demoniczne kłamstwa w naszych umysłach. Te kłamstwa to są jego warownie – i jeżeli ich nie odrzucisz przy pomocy Słowa Bożego, to zamienią się w zakorzenione obawy w twoim umyśle.

Jedyna broń, która odstrasza diabła, to ta sama, która go odstraszyła, kiedy kusił Jezusa na pustyni. Bronią tą jest prawda żywego Słowa Bożego. Według Micheasza, tu jest obietnica, której mamy się trzymać: „Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy” (Micheasza 7:18,19). W Hebrajskim słowo zmyje oznacza „On je podepcze.” My nie możemy zmyć swoich grzechów; On je zmyje poprzez pokutę i wiarę.