OBIETNICE

Nasza wielka potrzeba cierpliwości jest powtarzana wiele razy w liście do Hebrajczyków.

 

l   „Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane” (Hebr. 6:13-15, podkreślenie moje).

l  „Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice” (6:12).

l  „ Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał” (10:36).

 

Bóg nam dał wiele wspaniałych obietnic – aby złamać wszelkie więzy grzechu, dać nam moc do zwyciężania wszelkiej mocy grzechu, dać nam nowe serce, oczyścić i uświęcić nas, upodobnić nas do obrazu Chrystusa. Jego Słowo nas zapewnia: „ A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały” (Judy 24).

 

Ale Bóg to wszystko robi dla nas tylko w Swoim czasie, według Jego boskiego planu. Jego nie ponaglają żadne ostateczne daty. On też ignoruje wszelkie żądania natychmiastowego działania. Krótko mówiąc, prawdziwa wiara z naszej strony wymaga, abyśmy cierpliwie oczekiwali na naszego Pana. Nasza odpowiedź dla Niego powinna być taka: „Panie, wierzę, że jesteś wierny Twojemu Słowu. Poprzez moc Twojego Ducha we mnie będę cierpliwie czekał dotąd, aż Ty doprowadzisz do wykonania tego wszystkiego w moim życiu. Z mojej strony pozostaję w wierze i oczekiwaniu na Ciebie.”

 

Możesz przeżywać okropne doświadczenia i pokusy. Możesz nawet słyszeć straszne kłamstwa, szeptane szatana. Czasami możesz upadać. Możesz się nawet zastanawiać czy kiedykolwiek dojdziesz do celu. Ale kiedy znosisz te wszystkie doświadczenia, jeżeli będziesz się po prostu trzymał cierpliwie wiary, ufając, że Bóg działa, dochowuje Swojego Słowa, że jest twoim Jehowa Tsidkenu, to On będzie patrzył na ciebie jako sprawiedliwego. On przysiągł: „Przez wiarę otrzymasz to, co głosi obietnica.”

 

Paweł podaje w Rzymian 4:20-23 definicję Pana na sprawiedliwość: „ [Abraham] nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za  sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego.”

 

Biblia nie mogła tego przedstawić jaśniej. Po prostu,sprawiedliwość jest to wierzenie Bożym obietnicom i pełne przekonanie, że On dotrzyma Słowa. Z drugiej strony, niewiara jest to zwątpienie w Jego obietnice i że Bóg uczyni to, co obiecał.