POZNAJ GŁOS BOŻY

Bóg chce, byśmy wiedzieli, że bez względu na to, jak trudne rzeczy mogą nas spotkać, On zachowa wszystkich, którzy Mu ufają – poprzez moc Jego cichego głosu, mówiącego do naszego wewnętrznego człowieka codziennie.

Oto jest potwierdzenie proroka Izajasza: „A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” (Izajasz 30:21). Musicie zrozumieć, że Izajasz przekazał te słowa dla Izraela w najtrudniejszych czasach. Naród przeżywał sądy, był całkiem zrujnowany i wszystko się rozpadało. Izajasz powiedział do przywódców Izraela: „Nawróćcie się do Pana teraz! On chce wskazać wam kierunek, mówić do was, „Idźcie tą drogą, idźcie tamtą drogą, to jest właściwa droga...” ale oni nie chcieli słuchać. Postanowili, że zwrócą się do Egiptu, by ich wybawił. Uważali, że mogą polegać na egipskich wozach, koniach i zaopatrzeniu, by przetrwać.

Jednak Bóg nie zesłał całego Swojego sądu na Izrael w tym momencie. Raczej postanowił cierpliwie poczekać, aż ich plan zupełnie zawiedzie. Powiedział, „Podczas, gdy oni biegali wokoło, planując jak tu przetrwać, Ja poczekam. Chcę okazać im miłosierdzie, pomimo ich bezbożności” (w. 18). I rzeczywiście, wszystko się zawaliło i narodowi było coraz gorzej. Wreszcie, kiedy już wszystkie ich plany zawiodły, Bóg powiedział do tego ludu, „Teraz pozwólcie mi przejąć kontrolę! Otwórzcie swoje uszy, a Ja będę mówił. Znam drogę wyjścia. Ja chcę was poprowadzić w prawo czy w lewo, by was wybawić. Będę was prowadził Moim głosem – będę mówił do was szczegółowo, co macie robić!”

To, co jest naprawdę ważne, to znać głos Boży. On dalej mówi. Powiedział wyraźnie, „Moje owce znają Mój głos”. Dzisiaj jest na świecie wiele głosów – głośnych, wymagających, ale jest też dalej ten cichy głos Pana, który może być poznany i słyszany przez wszystkich, którzy ufają temu, co powiedział Jezus.