ODETNIJ JE

Jezus powiedział do swoich uczniów, „Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego” (Mat. 18:8).

Jezus rozpoczyna to zdanie od słów Jeżeli więc, co oznacza „w świetle tego”. On łączy to zdanie z całym kontekstem tej lekcji, kiedy nauczał o łączeniu uczynków z krzyżem. Dlatego, kiedy mówi, „jeżeli twoje ręka lub noga cię gorszy”, mówi o zgorszeniu, którym krzyż jest dla ciała.

Kiedy Jezus mówi, „wyłup je, odetnij je”, mówi do słuchaczy żydowskich najpierw o ich ufności pokładanej w ich uczynkach. Ręka, noga i oko reprezentują ciało – narządy niezależne, przez które człowiek idzie swoją drogą, polega na własnej woli i ludzkich wysiłkach, że uwolnią go od grzesznych uzależnień. Chrystus mów do takiej osoby „Twoje oko jest skierowane na niewłaściwe rzeczy. Patrzysz na swoje własne możliwości i siłę. Dlatego wyłup swoje oko. Musisz uwolnić swoje ciało, umysł i serce od wszelkiego takiego złego myślenia. Odrzuć je, usuń to chirurgicznie. Odetnij wszelką nadzieję na to, że ofiarujesz Bogu coś ze swoich zasług lub dobroci. Pożądliwości i zgorszenia muszą być odcięte – nie za pomocą twoich rąk. To jest dzieło Ducha Świętego.

Potem po prostu wtul się w Moje ramiona. Uniż się jak dziecko i przyjmij Moje zwycięstwo na krzyżu. Poświęć życie całkowitemu oddaniu i spoleganiu na Mnie. Poprzez Moje dzieło na Golgocie nie należysz już do siebie. Ja cię wykupiłem. Mój Duch spełni Moje wymagania świętości w tobie”.