DOSKONAŁY POKÓJ

W czasie paniki, Boży lud, który ufa Mu będzie ubłogosławiony doskonałym pokojem.

Pan oświadcza: „ stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów: Pokój! Pokój dalekiemu i bliskiemu - mówi Pan, Ja go uleczę” (Izajasz 57:19). Hebrajskie słowo określające „pokój” tutaj oznacza „doskonały pokój.”

Wierzę, że kiedy będziemy otoczeni przez chaos i histerię w nadchodzących dniach, Ameryka będzie świadkiem największego świadectwa Bożej chwały i mocy, jakie kiedykolwiek oglądała. W jaki sposób? Cała Ameryka będzie widziała, że wielu Bożych ludzi posiada doskonały pokój! W tym czasie Pan wzbudzi ludzi, którzy otrzymali Jego absolutny, doskonały pokój – pokój, którym sam Chrystus się cieszy teraz po prawicy Ojca. Również my będziemy żyć, działać i oddychać tym wspaniałym pokojem.

Pismo Święte mówi, że Bóg zachowa tego, kto Jemu ufa „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (Izajasz 26:3). Właśnie teraz wielu spośród Bożego ludu w ten sposób powierza się Jemu: „Nastawiam moje serce na szukanie Boga poprzez wszystko, bez względu na to co się stanie. Oddaję Mu wszystko co mam i czym jestem. Wierzę, że zbliża się Jego sąd – dlatego przygotuję się dla Niego jako Jego oblubienica!”

Bóg najpierw dał tę obietnicę doskonałego pokoju dla tych w Judzie, którzy przeżywali wielką Bożą karę, wymierzoną przeciwko ich ziemi. Bóg burzył wszystkie wysokie twierdze i mury, wszelką wyniosłość i bogactwa, na których się ludzie opierali. „aż do prochu” (Izajasz 25:12). Nawet wierna resztka, która nadal ufał w Bogu, była wstrząśnięta do głębi. Jednak w tym czasie Bóg powiedział do Izajasza, żeby pocieszył tych wiernych wierzących: „Pan was zachowa w doskonałym pokoju – jeżeli Mu po prostu zaufacie!” Prorok powiedział: „Panie, Ty nam dasz pokój.” (26:12). Innymi słowy: „Bóg ustanowi w naszych sercach Swój pokój. On nam chce dać pokój, który nie może być poruszony.

W podobny sposób dzisiaj, kiedy panika uderza w Amerykę – kiedy nasze złowieszcze wiadomości zaczynają przesyłać szokujące fale strachu poprzez nasz kraj i wzmaga się histeria – Boży lud nie będzie w stanie uniknąć potężnej fali ludzkiego niepokoju. To jest prawda – ja to będę odczuwał, ty to będziesz odczuwał; wszyscy chrześcijanie to będą odczuwać. Takie odczucia są nieuniknione; to jest po prostu ludzkie, że tak reagujemy na taki straszny chaos. Ale w tym samym czasie Bóg włoży w nas to, co jest potrzebne, żeby przejąć kontrolę nad każdą przerażającą myślą i doprowadzić ją do prawdy Chrystusa. Jego Duch wypełni nas całkowicie Jego doskonałym pokojem!