NIE BÓJ SIĘ: SKIERUJ SWOJE MYŚLI NA JEZUSA

Mamy słuchać uważnie ostrzeżeń strażników, ale nie mamy mieć obsesji z powodu ich ostrzeżeń.

Mamy być budzeni i ostrzegani poprzez prorocze przekazy i mamy słuchać każdego, które jest objawione i potwierdzone w Piśmie. Mamy zbierać wszelką wiedzę, jaką możemy, dotyczącą nadchodzącej burzy, abyśmy mogli przygotować nasze serca na zniszczenie, jakie ona przyniesie. Nie możemy jednak pozwolić, aby strach czy zamartwianie się zajmowały wszystkie nasze myśli, dominowały w naszym umyśle i wypełniały nasze serca!

Ciemność na pewno nadchodzi i sąd jest u naszych drzwi. Ale jako lud Boży nie możemy pozwolić, żeby jakaś chmura ciemności zakryła światło Jego wielkich obietnic miłości i miłosierdzia dla Jego ludu. Mamy być dobrze poinformowani poprzez Boże Słowo i proroków, ale nie mamy się do tego stopnia opierać na na proroczym poznaniu, żeby to pochłaniało nasze życie.

Diabeł by chciał, żeby tak było. On wie, że jeżeli nie uda mu się zasiać zwątpienia w Boże Słowo dotyczące Jego sądu, to poprowadzi cię do drugiej skrajności i wleje strach i obsesję związane z niebezpiecznym czasem. Będzie ci chciał zabrać wszelką nadzieję, poprzez zajęcie twoich myśli przeczuciami czegoś złego.

Apostoł Paweł zapewnia nas o tych rzeczach, dając nam taką instrukcję: „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały” (Filipan 4:8). Paweł mówi nam: „Słyszeliście te wszystkie ostrzeżenia. Teraz po prostu posłuchajcie tego, co Słowo Boże objawia i co mówią Jego stróże. Potem, ostatecznie skierujcie swoje myśli na Jezusa i Jego dobroć.”

Ja wiernie ostrzegałem o zbliżającym się na ten świat holokauście ekonomicznym i widzimy, że to już się dzieje po całym świecie. Ostrzegałem, że chrześcijanie będą cierpieć – że będą ponosić wielkie straty i trudności. Obecnie wielu drogocennych świętych po całym świecie znosi niewiarygodny ucisk. Ale ja na tych rzeczach nie skupiam mojej energii i służby. Nie, najgłębszym pragnieniem mojej duszy jest głoszenie miłości Boga Ojca i łagodnego miłosierdzia naszego Zbawiciela Jezusa!

Dlatego, kiedy kładę się na spoczynek wieczorem to wiem, że tylko On sprawuje kontrolę nad tym wszystkim. Ja po prostu robię to, co zrobił prorok Izajasz: jego umysł odpoczywał w pełnym zaufaniu swojemu Panu. Powiedział tak: „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (Izajasz 26:3).