WYZNAWANIE CHRYSTUSA

„Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie” (Mat. 10:32-33)

Greckie słowo na wyzna w tym fragmencie oznacza przymierze, zgodę lub umowę. Jezus mówi o umowie jaką mamy z Nim. Do nas należy wyznawanie Go, albo reprezentowanie Go w naszym codziennym życiu. Mamy żyć według Jego obietnic ochrony i osobistej opieki nad nami. Naszym życiem mamy świadczyć o Jego cudownych błogosławieństwach.

Wyznanie Chrystusa oznacza coś więcej niż tylko wierzenie w Jego boskość. To coś więcej niż stwierdzenie, że On jest Synem Bożym, ukrzyżowanym, pogrzebanym, zmartwychwstałym i siedzącym po prawicy Ojca. Biblia mówi, że nawet demony w to wierzą i drżą, mając taką wiedzę. Co więc Jezus miał na myśli, kiedy mówił, że mamy Go wyznać przed ludźmi?

Kto więc wyzna Mnie...” (10:32). Używając słowa więc, Jezus powiada właściwie: „W świetle tego co właśnie powiedziałem...” albo: „Z powodu tego, co wam powiedziałem...” Co takiego Chrystus powiedział właśnie Swoim słuchaczom? Powiedział właśnie: „ Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego” (10:29). Jezus mówił im: „Pomyślcie o tych milionach ptaszków na całej ziemi. A teraz pomyślcie o wszystkich ptakach, które żyły od czasu Stworzenia. Do dzisiaj żaden z tych ptaków nie zginął, ani nie został złapany w sidła bez wiedzy waszego Ojca niebiańskiego.

Potem dodał: „Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone” (10:30). Chrystus podkreślał: „Bóg jest tak wielki, że nie jesteście w stanie tego pojąć. Nigdy nie będziecie w stanie zrozumieć jak szczegółowa jest Jego troska o was.”

Jezus zakończył mówiąc: „Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli” (10:31). Podsumowuje wszystko w taki sposób: „Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie” (10:32). Mówi On: „Pomyślcie o tym, co wam akurat objawiłem o Ojcu, który wszystko widzi, wszystko wie i troszczy się o wszystko. Macie wyznawać tę prawdę całemu światu. Macie żyć, oddychać i świadczyć: „Bóg się o mnie troszczy.”

Wierzcie w miłość Ojca do was i przyjmijcie Jego osobistą opiekę nad wami. Odłóżcie wszelki strach i zwątpienie. Żyjcie przed ludźmi z wiarą, że Bóg o was nie zapomniał. Wyznajcie dla wszystkich: „On się troszczy o wróbelki i wiem, że troszczy się też o mnie.”