KUSZENIE BOGA?

Kiedy Jezus stał na najwyższym punkcie świątyni, szatan szeptał do Niego, „No dalej – skocz! Jeśli jesteś Synem Bożym, On Cię uratuje”.

„I [diabeł] rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej” (Mat. 4:6).

Czy widzisz tu przebiegłość szatana? On wziął pojedynczą obietnicę z Biblii i kusił Jezusa, by oparł na tym całe swoje życie. Sugerował, „Mówisz, że Bóg jest z Tobą. Dobrze, ale udowodnij mi to. Twój Ojciec pozwolił mi Ciebie męczyć. Gdzie On teraz jest. Możesz udowodnić, że jest teraz z Tobą, jeżeli skoczysz w dół. Jeśli Bóg jest z Tobą, to zapewni Ci miękkie lądowanie. Wtedy będziesz mógł na tym polegać. Jeśli nie, to lepiej umrzeć, niż zastanawiać się, czy nie zostałeś sam. Potrzebujesz cudu, by udowodnić, że Ojciec jest z Tobą”.

Jak Jezus odpowiedział? Stwierdził, „Jest też napisane, nie będziesz kusił Pana Boga twego” (Mat. 4:7). Co dokładnie miał Jezus na myśli, mówiąc o „kuszeniu Boga”?

Przykładem jest starożytny Izrael. Pan udowodnił Izraelowi Swoją wierność dziesięć razy. Lud Boży otrzymał widzialny dowód, że Pan był z nimi. A jednak ci ludzie za każdym razem zadawali to samo pytanie: ”Czy Bóg jest wśród nas czy nie”? Bóg nazywa to kuszeniem Go. Jezus używa tego samego wyrażenia – „to kuszenie Boga” – i taka była Jego odpowiedź dla szatana. Co nam to mówi? Mówi nam to, że wielkim grzechem jest wątpienie w Bożą obecność; nie mamy poddawać w wątpliwość tego, czy On jest z nami.

Tak, jak było z Izraelem, Bóg dał nam całe mnóstwo dowodów. Po pierwsze, mamy w Jego Słowie wiele obietnic Jego bliskości. Po drugie, mamy nasze osobiste zwycięstwo od Boga – świadectwo wielu przeszłych wyzwoleń w naszym życiu. Po trzecie – mamy Biblię pełną świadków, świadczących o Bożej obecności w minionych wiekach.

Biblia mówi wyraźnie; Mamy chodzić z Bogiem przez wiarę, a nie przez to, co widzimy. W innym przypadku skończymy tak, jak niewierny Izrael.