NOWE STWORZENIE

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Gal. 2:20).

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor. 5:17).

Może mówisz, „Wiem, że jestem w Chrystusie przez wiarę. Wiem, że jestem nowym stworzeniem, ale ciągle zmagam się z pewnym uzależnieniem. To mnie tak zniechęca”. Szatan chciałby cię przekonać, że Bóg już z ciebie zrezygnował. Chce, byś myślał, że Bóg widzi cię, jako brudnego, w grzechu. To jest kłamstwo. To, co przeżywasz, to walka ciała przeciw Duchowi w tobie. Taką samą walkę mają wszyscy wierzący. Kiedy to przeżywasz, szatan chce cię przekonać, że twój „stary człowiek:” dalej rządzi.

Bez względu na twój stan, Bóg nie jest chwiejny w Swojej miłości do ciebie. On nigdy nie przestał kochać potomków Adama, pomimo ich grzechów, bałwochwalstwa i pożądliwości. Zachował ich przez całą historię aż do czasu, kiedy zrealizował Swój plan ratunku. Poprzez krzyż wszyscy potomkowie Adama mogli być pojednani z Nim.

Musisz wiedzieć, że twoje stanowisko w Bogu jest oparte na jednej rzeczy: masz zwycięstwo przez krzyż. Zwycięstwo nie przychodzi przez żaden dobry uczynek. Paweł mówi, „Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą” (Rzym. 8:8). Nasze zwycięstwo przychodzi jedynie przez pokutę, wiarę i zaufanie, że Bóg ma o nas staranie. Naszym zadaniem jest stać mocno na pozycji, którą On łaskawie nam dał w Chrystusie. Jego Słowo zapewnia nas, „Może czasem zawiedziesz, ale kiedy Ja patrzę na ciebie, widzę tylko Mojego Syna, Jezusa. Wyjdziesz z tej walki zwycięsko, bez poczucia winy i potępienia”.