RYSUJĄC SWOJE WŁASNE KOŁO

Czy jesteś zatroskany członkiem rodziny lub przyjacielem, który nie rośnie lub nie staje się dojrzałym w Chrystusie? Kiedy oceniasz tego człowieka, czy używasz własnego zrozumienia Chrystusa dla jego życia? Czy nakreśliłeś swoje własne koło, oznaczające co to znaczy być prawdziwym naśladowcą Chrystusa, a twoi bliscy nie poruszają się w tym kole?

Czy to możliwe, że ograniczasz Chrystusa? Czy twój Jezus jest tak mały, tak ciasno ograniczony, że nie wierzysz, iż Duch Święty może wykonywać w kimś Jego głębokie działanie? Czy potępiasz kogoś, ponieważ nie pasuje do twojego projektu? Czy wierzysz, że Bóg jest tak wielki, że może działać w nim w sposób dla ciebie niewidoczny?

Około 35 lat temu Celeste Horvath, kobieta o niechlubnej opinii weszła do ośrodka Teen Challenge w Brooklynie. Była ona najbardziej notoryczną matroną, prowadzącą ośrodek prostytucji, z którego korzystali nawet najbardziej znani w kraju mężczyźni. Celeste wychowała się w domu zielonoświątkowym i jej modląca się babcia prorokowała do niej, „Ty będziesz ewangelistą”. Jednak Celeste odrzuciła jej wychowanie i zajęła się prostytucją.

Kiedy krąg prostytutek Celeste powiększał się, uzależniła się od narkotyków. Przez cały ten czas w jej sercu toczyła się walka. Co wieczór modliła się, „Boże, pozwól mi przeżyć jeszcze jeden dzień”. Wreszcie Celeste została aresztowana. Ta wiadomość była na pierwszych stronach gazet. Pewnego razu jej brat napisał do niej tak, „Zhańbiłaś naszą rodzinę i nie ma już dla ciebie odkupienia”.

Ale Jezus nigdy jej nie odrzucił. Pewnego dnia, w swojej najgorszej godzinie Celeste modliła się i złamała się przed Panem. Wtedy nastąpiła w niej natychmiastowa zmiana i w jednej chwili stała się nowym stworzeniem.

Wszyscy, którzy widzieli życie Celeste z zewnątrz, myśleli, że jest to beznadziejny przypadek. Ale oni ograniczali spojrzenie Chrystusa. Nie widzieli działania w niej Ducha Świętego przez te wszystkie lata. Chociaż ludzie w życiu Celeste widzieli ją tylko, jako grzeszną i nieczystą, Pan widział w niej ewangelistkę.

Celeste pojawiła się w Teen Challenge przed skazaniem jej i my ją przyjęliśmy. Odsiedziała wyrok w więzieniu, gdzie stała się ewangelistką, bo do tego Bóg ją powołał. W więzieniu przyprowadziła wiele dusz do Jezusa. Po zwolnieniu z więzienia głosiła w potężny sposób Ewangelię na ulicach, a wreszcie założyła zbór w Long Island. Zbór ten do dzisiaj jest gorliwy dla Pana.