POSTĘPOWANIE, W KTÓRYM BÓG MA UPODOBANIE

Apostoł Paweł nauczał zbór w Kolosach: „Postępujcie w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga” (Kolosan 1:10).

Co jest wymagane do tego postępowania ku Jego upodobaniu? Paweł mówi: „Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy” (Kolosan 3:12,13).

Paweł mówi nam w tylu słowach: „Tu jest moje słowo dla was w tych krytycznych czasach. W świetle tych trudnych czasów, o których wiecie, że nadchodzą, macie mierzyć swoje postępowanie według normy Pana.”

Inaczej mówiąc. Mamy zadawać sobie pytanie: „Czy staję się bardziej podobny do Chrystusa? Czy jestem bardziej cierpliwy, czy też bardziej niecierpliwy? Bardziej uprzejmy i łagodny, czy bardziej nieprzyjemny i zadziorny? Bardziej wyrozumiały i przebaczający, czy bardziej zgorzkniały i trzymający urazy? Czy znoszę cierpliwie innych? Czy znoszę słabości i uchybienia tych, którzy są blisko mnie, czy też zawsze muszę mieć rację?

Paweł sugeruje, że w świetle nadchodzącego takiego dnia nie ma znaczenia to jakich dzieł dokonujesz, czy jakie uczynki miłosierdzia pełnisz. Bez względu na to jak uprzejmy jesteś dla obcych, ile dusz prowadzisz do Chrystusa, pozostaje takie pytanie: Czy jesteś bardziej kochający, cierpliwy, przebaczający, znoszący cierpliwie?

Sprawdzanie swojego postępowania w porównaniu z Chrystusem, oznacza patrzenie nie tak bardzo na to co robisz, ale jakim się stajesz. Takie chodzenie nie jest możliwe tylko w ludzkiej sile. Nie stanie się to też poprzez własną determinację, kiedy powiesz sobie: „Będę takim wierzącym.” Następuje to raczej poprzez działanie Ducha Świętego, poprzez wiarę w Jego Słowo.

Najpierw czytamy te Słowa i wierzymy, że jest to Boże wezwanie dla nas, abyśmy badali samych siebie. Dlatego prosimy Ducha, aby nam pokazał kim naprawdę jesteśmy i konfrontujemy siebie z Jego Słowem. Potem prosimy Ducha Świętego, aby pomógł nam się zmieniać.