BEZ ZMAZY LUB SKAZY

Kościół Chrystusa nigdy nie był lubiany ani akceptowany przez świat i nigdy nie będzie. Jeśli żyjesz dla Jezusa, nie będziesz musiał separować się od ich towarzystwa, oni to zrobią za ciebie. Wystarczy, że będziesz żył dla Jezusa. Nagle stwierdzisz, że jesteś wyszydzany, odrzucany i nazywany złym: „Ludzie was nienawidzieć będą i... was wyłączą, i lżyć was będą, i... imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego” (Łuk. 6:22).

Ale Jezus dodaje, że to jest droga do prawdziwego spełnienia. „Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je” (Mat. 16:25). Inaczej mówiąc, „Jedyny sposób, by znaleźć sens życia, to oddać dla Mnie wszystko, co masz.. Wtedy znajdziesz prawdziwą radość, pokój i satysfakcję”. Chrystus mówi nam, „Mój kościół ma być bez skazy lub zmazy. Dlatego, jeżeli przychodzisz do Mnie, musisz chcieć odrzucić wszelki grzech. Musisz wszystko Mi poddać i umrzeć dla swojego JA, dla grzesznych ambicji i egoizmu. Przez wiarę zostaniesz pogrzebany ze Mną, ale Ja wzbudzę cię do nowego życia”.

Pomyśl, co to znaczy, być bez skazy lub zmazy. Wiemy, że skaza jest wadą. A co ze zmazą lub zmarszczką? Czy słyszałeś już kiedyś wyrażenie „nowa zmarszczka”? To znaczy, dodać nowy pomysł do istniejącej koncepcji. To oznacza tych, którzy, którzy próbują poprawiać Ewangelię. Sugeruje to łatwiejszą drogę do osiągnięcia zbawienia, bez pełnego poddania się Chrystusowi.

Taka ewangelia jest obecnie głoszona w wielu kościołach. Kazania są skierowane tylko na zaspokojenie potrzeb ludzi. Kiedy czytam słowa Jezusa, widzę, że takie kazania nie przyniosą pożytku. One nie wykonują prawdziwego dzieła Ewangelii.

Nie zrozumcie mnie źle: Nie jestem przeciwny kazaniom o pocieszaniu i posilaniu ludu Bożego. Jako pasterz Pana, jestem właśnie do tego powołany. Ale gdybym głosił tylko dla zaspokojenia potrzeb ludzi, a ignorował wezwanie Chrystusa do oddawania naszego życia, to prawdziwe potrzeby i tak by nie zostały zaspokojone. Słowa Jezusa są wyraźne: Nasze potrzeby będą zaspokojone, jeżeli umrzemy dla swojego JA i weźmiemy Jego krzyż.