UFNOŚĆ W JEZUSIE

Wróg przychodzi jak rozszalała powódź przeciwko świętym, którzy nie mają nic wspólnego z ciemnością. Szatan może spowodować, że wszystko w ich życiu wydaje się rozpadać: ich modlitwy wydają się pozostawać bez odpowiedzi, niebo wydaje się jak ze spiżu i cierpią uciski z każdej strony. W takich chwilach ich serce może szeptać oskarżenia: „Nie masz wiary. Gdybyś tylko wierzył bardziej energicznie – gdybyś był bliżej Jezusa, gdyby twoje myśli nie były takie złe – to nic z tego by ci się nie przydarzyło Byłbyś na szczycie, jak ci wokół ciebie. Cieszyłbyś się dostatkiem i wyraźnie słyszał od Boga.”
To nie tak! Ci, o których czytamy w Hebr 10, którzy byli atakowani, mieli prawdziwą wiarę, która powodowała, że „wchodzili ze szczerym serce, pełni wiary” (Hbr 10:22). W tym Liście, 3:1są nazwani „świętymi braćmi.” Autor wie, że wśród tych ucisków, o ich serca trwa wojna.
Po prostu, głównym celem szatana jest przyćmić światło wierzącego, albo zgasić je całkowicie. Pokażcie mi chrześcijanina, który nagle wychodzi z duchowej ciemności, do światła Chrystusa, Jego świętości i czystości, a pokaże wam, że to ten, kto jest przed walką życia. 
Czy to określa ciebie? Czy teraz przeżywasz wielką walkę? Kochani, to prawdopodobnie nie z powodu zwątpienia lub grzechu, ale z powodu światła, które otrzymaliście. Światło  powoduje ufność w Jezusie i czym więcej światła otrzymasz, tym więcej będziesz Mu ufał.
To twoją ufność w Chrystusie szatan postanowił zniszczyć. Skierował moce z piekła na ciebie, by cię pociągnąć w dół, do obaw i niewiary. Ale nawet teraz Bóg jest zainteresowany każdą sprawą dotyczącą twojego życia; pracy, rodziny, dzieci, relacji czy zdrowia. On naprawdę się troszczy; jesteś dla Niego ważny.