ON NAS NIGDY NIE ZOSTAWI

„Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi” (Efezjan 6:11).
Wierzący w rozdartym przez wojnę Iraku przekazują, „Dla nas nie nadchodzą ciężkie czasy – dla nas ciężkie czasy trwają już od lat. Oni przez całe pokolenia przeżywają trudności i nauczyli się trzymać wiarę. Ponieważ przywdziali całą zbroję Bożą, są wyposażeni, by stawić czoła złu i głosić ewangelię tym, którzy są wokół nich.
Ja wierzę, że większość bogobojnych ludzi na świecie dzisiaj jest atakowana z piekła, przeżywają sytuacje beznadziejne i diabelskie. A co z tobą. Jeżeli obecnie nie przeżywasz doświadczenia wiary, zachęcam – bądź wdzięczny, ale bądź pokorny i uważaj, byś nie chlubił się własną siłą lub wiarą.
Szatan czeka, aż ten, kto jest doświadczany, będzie słaby, pozbawiony sił i cierpliwości. On czeka, aż wydaje się, że wszystkie modlitwy pozostają bez odpowiedzi, aż wszystko wydaje się beznadziejne, aż dojdziemy do końc naszych możliwości. Tak było z Piotrem, kiedy widział, jak jego Mistrz jest poniżany przed Sanhedrynem (patrz Mt 26:57-58). Tak też było z Hiobem, kiedy stracił wszystko, co było dla niego cenne.
Powstają pytania: „Boże, gdzie jesteś? Dlaczego nie ma odpowiedzi na moje modlitwy?” Uważaj, ponieważ w takim momencie szatan zechce zaszczepić w tobie to ohydne kłamstwo: „Bóg cię zostawił. On cię nie słyszy.”
Ale Bóg cię nie opuścił – i nigdy tego nie zrobi. On  pouczył nas, byśmy byli przygotowani poprzez włożenie całej zbroi Bożej, a potem zapewnia, że nas nigdy nie opuści. „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28:20. Teraz On mówi do ciebie, „Ja cię nigdy nie zostawię.”