STAJĄC SIĘ „WYTRWAŁYMI”

Dlaczego niektórzy ludzie po prostu płyną przez życie? Wydają się nigdy nie cierpieć. Wszystko, czego dotkną, przynosi korzyści i zawsze wyglądają na szczęśliwych, jakby nie mieli żadnych problemów na świecie.
Możesz pytać, czy to jest możliwe. Rzeczywiście, kiedy patrzysz na takich chrześcijan, możesz się zastanawiać, „Co jest nie tak ze mną? Dlaczego musiałem znosić jedne trudności po drugich, jeżeli oddałem wszystko Jezusowi? Kiedy byłem zimny i letni w wierze, wszystko było okay. Nie wiedziałem o takich trudnościach, aż poważnie potraktowałem Boga.”
Twoja odpowiedź jest w tym wierszu: „Po swym oświeceniu” (Hbr 10:32)., co oznacza, „Kiedy zobaczyłeś światło,” Kiedy otworzyłeś swoje życie dla Jezusa i zostałeś zalany Jego światłością, zaczęła się ta wielka walka.
Szatan atakuje nas według miary światłości, jaką otrzymujemy w naszym chodzeniu. Ci, którzy chodzą w małym promyczku światła, nie są niebezpieczni dla królestwa diabła. On kieruje swoje „wielkie ataki cierpienia” na tych, którzy kochają światłość całym sercem, którzy przyjmują wszystko, co Chrystus ma dla nich (patrz Hbr 10:32).
Tacy święci nie mają nic wspólnego z ciemnością. Oni uchwycili się wiary, która uczyniła ich „wytrwałymi” żołnierzami, którzy nie cofają się, ale chodzą w pewności wiary!
„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał” (Hbr 10:35-36).