BÓG JEST WIERNY DLA SWOICH DZIECI

Musimy być w pełni świadomi planów i metod wroga. Najpotężniejsza broń w arsenale szatana, to ohydne kłamstwo – od mistrza kłamstw! Co to jest to największa kłamstwo? Ze Bóg nie jest wierny dla Swojego ludu.
Tak, jak w całej historii, szatan chce atakować nasze domy, nasze małżeństwa, nasze dzieci, nasze zdrowie, naszą pracę i karierę oraz nasze wierzenie w Pana. Jezus powiedział do Piotra, „Szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę” (Łk 22:31).
Może zastanawiasz się, „Jak bardzo źle może się ułożyć wierzącemu? Na co Bóg pozwala, kiedy daje pozwolenie, byśmy byli przesiewani?” Skieruję was do Hebrajczyków 11, gdzie czytamy o wielu doświadczeniach męczenników i bohaterów wiary. Pismo mówi o nich, że „wszyscy ci dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo” (Hbr 11:39).
Takie same cierpienia i trudności, jakie przechodzili pierwsi wierzący, dzieją się na świecie obecnie. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie są w wielkim niebezpieczeństwie z powodu swojej wiary i wielu z nich musiało uciekać, by nie zginąć, zostawiając swoje domy, prace i kościoły. Wielu nawet  zostało zabitych – a ci, którzy przeżyli, dalej głoszą ewangelię do narodów, gdzie zostali wygnani przez wojnę. W tym wszystkim stwierdzili, że Bóg jest wierny dla Swoich dzieci.