CICHY, SPOKOJNY GŁOS

Tak, jak wróg naszych dusz, tak samo nasze ciało chce być słyszane. Ono zawsze się upiera, że to jest okay od czasu do czasu ulec jego pragnieniom, że potrzebujemy tylko przyjaciół, którzy się z nami zgadzają, a Bóg będzie błogosławił nasze decyzje.

Pan daje nam tutaj wielkie i cenne obietnice. Pismo mówi, że Duch walczy w nas przeciwko wszystkiemu, co jest z ciała: „Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne” (Gal 5:17). Paweł mówi, że walka z ciałem nie należy do nas. Tylko Duch Święty może umartwić nasze ciało.

Głos Ducha Świętego będzie cię zachęcał, byś brał Jego słowo w modlitwie i potwierdzał to w Słowie Bożym. Otrzymaliśmy te wszystkie obietnice ochrony na każdą sytuację. One są dla nas dostępne w każdym konflikcie, który powstaje, czy wielkim, czy małym.

Kiedy ciało, czy diabeł naciera jak potop, Duch Święty jest zawsze wierny, by zgasić ten atak, jeżeli Mu zaufamy.

Dzisiaj całe pokolenia chrześcijan podejmują decyzje bez konsultacji z Duchem Świętym. Wielu wierzących działa ze strachu lub desperacji, bez wiary w obietnice Boże. Po prostu decydują sami, na podstawie tego, co uważają za najlepsze.

Co z tego wynika dla takich wierzących? Co dzieje się, kiedy słudzy Boży działają zupełnie poza prowadzeniem Ducha Świętego – kiedy wymyślają własne plany, Anie poddają się pod prowadzenie i kierunek Ducha Świętego? Oni poruszają duchowe gniazdo os, co nie przynosi odpoczynku, a raczej rozczarowanie, ból i zamieszanie.

Wiele razy ja również nie słuchałem głosu Ducha Świętego. Właściwie mógłbym napisać książkę o tych wszystkich przypadkach, kiedy postąpiłem po swojemu, idąc za własnymi pomysłami, a wtedy wszystko bardzo źle się układało.

Przez lata nauczyłem się słuchać tego cichego, delikatnego głosu Ducha Świętego. Postanowiłem powiedzieć „tak i amen” dla Jego absolutnego kierownictwa w moim życiu. Wiem, że On mnie wprowadzi we wszelką prawdę, że mnie poprowadzi i pokaże mi to, co ma nadejść. Tak, mogę zaświadczyć, że takie życie jest możliwe. Kiedy On mnie uczy, ja mówię tak.

A ty?