UCZENI PRZEZ JEZUSA

Czy byłeś uczony przez Jezusa w twojej osobistej komorze modlitwy? Czy szukałeś Go odnośnie rzeczy, których nie możesz uzyskać z książek czy od nauczycieli? Czy siadałeś w uciszeniu w Jego obecności, czkając aby usłyszeć Jego głos? Biblia mówi, że cała prawda jest w Chrystusie. I tylko On może ją tobie przekazać poprzez Swojego błogosławionego Ducha Świętego.

Może teraz w twoim umyśle powstać pytanie: „Czy nie jest to niebezpieczne, żeby otworzyć mój umysł na cichy, spokojny głos? Czy w ten sposób wielu wierzących nie narobiło sobie kłopotów? Nieprzyjaciel przychodzi i podrabia Boży głos, mówiąc im, żeby wierzyli w jakieś bezsensowne rzeczy – w końcu zostają zwiedzeni. Czy Biblia nie jest jedynym głosem, jakiego mamy słuchać?I czy Duch Święty nie ma być naszym nauczycielem?”

Oto co ja wierzę w tej sprawie:

  1. Tak jak Ojciec i Syn, Duch Święty sam jest oddzielną, żywą, inteligentną, boską osobą. On nie jest cielesną osobą, ale duchową, ma własną osobowość. On kieruje kościołem. On wprowadza boski porządek, pociesza zranionych, posila słabych i uczy nas bogactw Chrystusa.
  2. Pismo nazywa Ducha Świętego Duchem Syna: „ Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych” (Galacjan 4:6). Jest On też znany jako Duch Chrystusowy: „ na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy” (1 Piotra 1:11). „Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego” (Rzym. 8:9). Jest jasne, że Duch Boży i Duch Chrystusowy jest to ten sam Duch. Chrystus jest Bogiem i ten sam Duch emanuje z obydwóch. Duch Święty jest istotą zarówno Ojca i Syna i jest posłany przez obu.
  3. W ten sposób możemy być chronieni przed zwiedzeniem podczas długiej, poszukującej modlitwy. Nasza ochrona jest w oczekiwaniu. Głos ciała jest zawsze w pośpiechu. Chce on natychmiastowej gratyfikacji, więc nie ma cierpliwości. Jest zawsze skupiony na sobie, a nie Panu, zawsze stara się w pośpiechu wychodzić sprzed Bożej obecności.