CZŁONKI JEGO CIAŁA

Apostoł Paweł nas uczy, „Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami” (1 Kor 12:27). Mówi nawet bardziej szczegółowo, „Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus” (12)12).

Paweł w gruncie rzeczy mówi, „Popatrz na własne ciało. Masz ręce, nogi, oczy, uszy. Nie jesteś samym mózgiem, bez połączenia z innymi członkami. Tak samo jest z Chrystusem. On jest nie tylko głową. On ma ciało i my stanowimy jego członki.”

Potem apostoł wskazuje, „Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich” (Rz 12:5). Inaczej mówiąc, jesteśmy nie tylko połączeni z Jezusem, naszą Głową. Jesteśmy też połączeni jedni z drugimi. Faktem jest, że nie możemy być połączeni tylko z Nim, a nie być połączeni z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie.

Paweł uzupełnia ten punkt, mówiąc, „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba” (1 Kor 10:16-17). Jesteśmy po prostu karmieni tym samym pokarmem; Chrystusem, który jest manną z nieba.. „Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot” (J 6:33).

Jezus ogłosił, „Ja jestem chlebem żywota;.. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił;.. ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie” (J 6:35,51,57). Obraz chleba jest tu istotny. Nasz Pan mówi nam, „Jeżeli przyjdziesz do Mnie, będziesz nakarmiony. Będziesz złączony ze Mną, jako członek Mojego Ciała. Stąd otrzymasz silę ze źródła życia, które jest we Mnie.” Naprawdę, każdy członek Jego Ciała czerpie siłę z tego jedynego źródła: Chrystusa, Głowy. Wszystko, czego potrzebujemy, by prowadzić zwycięskie życie, płynie do nas od Niego.