AMBASADORZY MODLITWY by Carter Conlon

Kiedy przychodzimy do boga w modlitwie, musimy wiedzieć kim On jest i co On chce czynić dla nas. Musimy wiedzieć, że On jest naszym Ojcem, naszym zaopatrzeniem, naszym wyzwolicielem, że mamy przebaczenie i możemy stać się ambasadorami przebaczenia. Musimy mieć pewność w naszych sercach, że Bóg jest wierny i zachowa nas od każdej zbroi złego, która jest szykowana przeciwko nam.

„I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać” (Łk. 11:5-6).

Kiedy już w pełni zrozumiecie kim Bóg jest i zaufacie Jego zaopatrzeniu i ochronie, w waszych modlitwach powinna nastąpić zmiana. Modlitwa powinna być już nie tylko o nas, ale też o innych. Tam znajduje się prawdziwa moc modlitwy.

Werset piąty mówi nam, że było to o północy. Jestem pewien, że jesteście świadomi, iż żyjemy w godzinie północy. Wszystko zmierza do ostatniej rebelii przeciwko wszelkim drogom świętego Boga. Również o północy Paweł i Sylab byli w więzieniu, ale postanowili modlić się i uwielbiać Boga.(patrz Dz.Ap 16:25). Nagle nastąpiło trzęsienie ziemi, które poruszyło fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi więzienia zostały otwarte i więzy wszystkich się rozwiązały. O, gdybyśmy tylko nauczyli się tak modlić w tej godzinie ciemności!

Możemy być pewni, że Paweł i Sylas nie modlili się tylko, „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy.” Nie! Ja wierzę, że oni wołali, „Boże, już północ, a potrzeba jest większa, niż nasze możliwości. Jesteśmy w więzieniu – w dybach i bez nadziei. Ty nam powierzyłeś to więzienie, teraz więc musisz nam dać siłę, by coś zmienić.”

Jak Bóg odpowiedział na ich modlitwę? Dał im pieśń! Kiedy zaczęli uwielbiać Boga za odpowiedź na ich Wolanie, nagle wszystko się zatrzęsło i zaczęły się dziać cuda. Nawet strażnik więzienia w Filipii i cały jego dom oddali swoje życie Jezusowi!

__________ 

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.