WEŹ MNIE CAŁEGO JEZU by Gary Wilkerson

W latach 1800, po wizycie u małżeństwa i ich ośmiorga dzieci, młoda kobieta napisała namaszczoną pieśń. Wszyscy członkowie tej rodziny uczęszczali do kościoła, ale podczas jej pięciodniowego pobytu z nimi odczuwała ona chłód w ich sercach odnośnie spraw Bożych. Wydawało się, że brak im duchowej gorliwości i że nie było tam szacunku dla Niego.

Bardzo tym zasmucona ta młoda kobieta modliła się gorliwie o jej gospodarzy przez cały czas kiedy była z nimi wierząc, że Bóg dotknie ich serc. Mówiła również prawdę w miłości i odważnie ich ostrzegała. Zanim ich opuściła, w tym domu wśród tych dziesięciu osób nastąpiło przebudzenie. Płakali wiele godzin, kiedy radowali się z tego, co Duch Święty dokonywał w ich życiu!

Kompozytorka pieśni, Frances Havergal powiedziała, „Byłam zbyt szczęśliwa, aby spać i spędziłam większość nocy w uwielbieniu i odnowieniu mojego poświęcenia. Te krótkie dwuwiersze tworzyły się i brzmiały w moim sercu jeden po drugim dotąd, aż zakończyły takim zwrotem „Zawsze, WSZYSTKO TYLKO dla Ciebie!”

PIEŚŃ POŚWIĘCENIA

Weźmij Jezus życie me, w ręce Twe oddaję je,
Wszystkie chwile, wszystkie dni, niechaj służą Twojej czci.
Oto ręce moje masz, gdzie Ci służyć mogę, wskaż,
Oby nogi moje szły tam, gdzieś mi przykazał Ty.

Weź mój głos i uczyć chciej mówić, śpiewać ku czci Twej,
Weź o Panie wargi me, racz Swe Słowa włożyć w nie.
Moją majętnością chciej podług woli rządzić Swej,
Weź me siły, rozum, bom ja Mistrzu cały Twój!

Moją wolą Panie rządź, racz W nią Ducha Twego tchnąć,
Weź me serce Panie, weź i już tu w nim tron Swój wznieś!
Wszystko co coś Ty dał mi, bez zastrzeżeń oddam Ci,
Niech Ci żywot służy mój, bom ja Panie cały Twój!

Czy poprosisz Boga, żeby ciebie wypełnił na nowo mocą Ducha Świętego? Zapraszam cię do modlitwy: „Weź mnie całego, Jezu. Chcę, żeby moje życie było całkowicie poświęcone dla Ciebie!”