BARNABA, SYN POCIESZENIA by Gary Wilkerson

Mam wieli szacunek dla Barnaby, delikatnego, kochającego mężczyzny, którego imię oznaczało pocieszenie. Barnaba podróżował z Pawłem, ewangelizując i zakładając zbory, ale powstał konflikt. Czytamy w Dz. Ap. 15:36-41, że Paweł i Barnaba przestali pracować razem z powodu młodego człowieka o imieniu Jan Marek.

Paweł uważał, że Jan Marek zaszkodził ich służbie poprzez to, że niespodziewanie opuścił ich i pozostawił bez pomocy. Barnaba chciał być dobry dla Jana Marka i dać mu następną szansę, ale Paweł powiedział nie.

Barnaba był człowiekiem innego ducha. Kiedy cały świat chciał odrzucić kogoś, kto pozornie ich zawiódł, on nie zareagował w ten sposób. Barnaba sprzeciwił się Pawłowi i powiedział: Ja nie odrzucę tego młodego człowieka.” To jest odwaga – to jest inny duch!

Kiedy Saul wylewał oskarżenia przeciwko kościołowi, wtrącając do więzienia naśladowców Chrystusa i skazując ich na śmierć, to kto poszedł do niego? A kiedy Saul miał przeżycie z nieba (Dz. Ap. 9), to kto poszedł do niego? Był to Barnaba, Syn Pocieszenia. Barnaba miał odwagę w swoim sercu i innego ducha w sobie, żeby powiedzieć, „Mnie to nie interesuje, czy to były plotki, ale warto zaryzykować, żeby się upewnić czy Saul naprawdę został zbawiony.”

Barnaba jest przykładem człowieka, który ma innego ducha. Ten duch nie ma nic wspólnego z tym czy jesteś osobowością typu A. Możesz być spokojną osobą, łagodną i cichą i nadal mieć to, co miał Barnaba. A nade wszystko możesz mieć to, co miał Jezus.

Nie ma znaczenia czy jesteś młody czy stary, mężczyzną czy kobietą, gdyż Bóg nie ma względu na osoby. Duch Święty pragnie zstąpić na ciebie. Może czytasz to dzisiaj i wewnątrz mówisz, „O czym ty mówisz, żeby mieć innego ducha? Mój duch jest to duch alkoholu albo narkotyków; mój duch jest to duch rozpaczy. Jestem zgubiony!”

Wiesz co? Boże oczy są zwrócone na ciebie. Bóg to sprawił, żebyś to przeczytał, bo On ciebie zaprasza, żebyś powstał i był osobą innego ducha. Nie ducha tego świata, nie ducha grzechu, nie ducha alkoholizmu czy narkotyków, ale Ducha Bożego. Duch Chrystusa, Syna Bożego może przemienić twoje życie i uczynić cię osobą innego ducha.