POWRÓT DO TWOJEJ PIERWSZEJ MIŁOŚCI

„Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość” (Obj. 2:4).

Ja wierzę, że to ostrzeżenie skierowane do zboru w Efezie jest przeznaczone dla każdego chrześcijanina żyjącego w tych ostatecznych dniach. Prosto mówiąc, Pan nam mówi, „To nie wystarczy, żebyś się troszczył, dawał i był pilnym sługą, który smuci się z powodu grzechu i głosi prawdę. Nie wystarczy to, żebyś przestrzegał moralnych standardów, znosił cierpienia z Mojego powodu, albo nawet został spalony na stosie za wiarę. To wszystko jest częścią brania Mojego krzyża.

„Możesz to wszystko robić w Moim imieniu, ale jeżeli twoja miłość do Mnie nie wzrasta w tym czasie, jeżeli Ja nie staję się coraz większą radością twojego serca, to porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Jeżeli twoja miłość do Mnie nie jest już sprawą wielkiego zainteresowania dla ciebie, to Ja mam coś przeciwko tobie.”

Zwróć uwagę na słowa Dawida: „Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie?I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!„ (Psalm 73:24). Są to mocne słowa, ale Dawid nie mówi, „Ja nie mam ludzkiej miłości.” Mówi raczej: „Nikogo tak bardzo nie kocham w swoim sercu, jak mojego Pana. Pragnę Go ponad wszystko.”

Dawid również pisze, „ Boże ... Ciebie pragnie dusza moja; tęskni do ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. „ Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego” (Psalm 42:2,3).

Dawid mówi: „Pragnę Pana tak jak jeleń jest spragniony wody, kiedy uciekał przed pogonią. Jeleń przeżyje punkt wyczerpania, żeby znaleźć wodę, której szuka.”

W podobny sposób Jezus mówi do chrześcijan w Efezie, „Wy już mnie nie szukacie tak jak jeleń szuka wody. Ja już nie jestem najważniejszym celem waszego pragnienia. Może chcecie coś dla Mnie robić, ale Ja nie jestem już w centrum waszego serca!”

Wróć do twojej pierwszej miłości dzisiaj. Proś Jezusa o łaskę i siłę, żeby na nowo zacząć strzec twojej miłości do Niego!