ODZYSKUJĄC OKRZYK ZWYCIĘSTWA

Król Dawid popełnił cudzołóstwo, a potem zaaranżował morderstwo wiernego mu żołnierza, by mieć dostęp do jego młodej żony. Sprowadził hańbę na Izrael i na niebiańskiego Ojca. Ukrywał swój straszny grzech przez cały rok i doszedł na skraj totalnej ruiny. Ale nawet po tym wszystkim Bóg nazwał Dawida „mężem według Mojego serca” (Dz.Ap. 13:23). Jak to możliwe? Tajemnica jest w tym, że Dawid, zanim upadł, uniżył się i pokutował.

„Ja bowiem jestem bliski upadku I ból mój stale jest przede mną” (Psalm 38:18). „Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem to, co złe w oczach twoich, Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, Czysty w sądzie swoim” Psalm 51:6).

„Serce czyste stwórz we mnie, o Boże,… I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!” (Psalm 51:12-13).

Czy jesteś trapiony przez twój uprzykrzony grzech? Czy czujesz, że jesteś bliski upadku pod ciężarem tego wszystkiego? Jeżeli tak, to jesteś na dobrej drodze do uzdrowienia i wyzwolenia. Kiedy Dawid pokutował, mógł wreszcie zobaczyć światło na końcu tunelu.

„Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, Otaczasz mnie radością wybawienia” (Psalm 32:5,7).

Możesz odzyskać twoją radość. Po prostu wyznaj i porzuć swój grzech, a Pan ci przebaczy i uwolni cię. On jest gotów pocałować cię w szyję, przyoblec w szatę sprawiedliwości i przygotować dla ciebie wielką ucztę. Wtedy będziesz mógł zaświadczyć z Dawidem:

„Bezbożny ma mnóstwo cierpień, Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca” (Psalm 32:10-11).