ON WYNAGRODZI SZKODY TWOICH ZMARNOWANYCH LAT

„I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem” (Joel 2:25).

Ile lat zmarnowałeś, zanim pokutowałeś i poddałeś wszystko Jezusowi? Ile lat zostało zjedzone przez szarańczę grzechu i buntu?

Wiesz, że masz przebaczenie i twoje przeszłe grzechy zostały zapomniane, bo są pod przykryciem krwi Jezusa, ale czy chciałbyś przeżyć ponownie te lata dla chwały Pana?

„Mógłbym być o wiele głębiej w Chrystusie! Mogłem przynosić Mu radość! Mogłem zaoszczędzić sobie i mojej rodzinie tyle bólu i cierpienia. Jakże byłem ślepy, jak zniewolony przez diabła! O mało nie utraciłem mojej duszy i mojego zdrowia. Nigdy nie będę w stanie nadrobić tych zmarnowanych lat”. Jak często tak myślałeś?

W ostatnich dniach życia Paweł patrzył wstecz na swoje życie i świadczył, „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości” (2 Tym. 4:7-8).

Paweł mówi, „Zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie” (Filipian 3:13-14). Inaczej mówiąc, „Zapomnij o przeszłości, a idź naprzód z Jezusem”.

Szatan lubi dręczyć nas naszą przeszłością, wyciągając z szafy stare trupy i strasząc! Będzie próbował cię przekonać, że stare nałogi lub pożądliwości znowu powrócą i pociągną cię do starego życia. Albo możesz popaść w pychę, myśląc, że już nie możesz upaść – ale wtedy na pewno staniesz się obiektem ataku nieprzyjaciela!

Te powracające wspomnienia możesz odczuwać do końca życia. Te wspomnienia pomagają pozostać pokornym. Ale w oczach Bożych twoja przeszłość jest sprawą zamkniętą. Jeżeli chodzi o potępienie i poczucie winy, Bóg mówi, „Zapomnij o przeszłości, a zdążaj do tego, co Ja ci obiecałem!”

Obraz takiego odnowienia widzimy w Nowym Testamencie, kiedy Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką. „Wtedy rzekł temu człowiekowi: Wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga” (Mat. 12:13). Kiedy Jezus odnawia, to również uzdrawia rany.

Kochani, weźcie te stare rany – te zmartwienia i żałowanie zmarnowanych lat – i pozwólcie, by Bóg wynagrodził wam to, co zostało zabrane. Potem idźcie naprzód, po nagrodę, do której jesteście powołani w Nim!