KIEDY PRZYCHODZI PRZESIEWANIE

„I powiedział Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę.” (Łukasz 22:31).

Musisz zrozumieć, że szatan przesiewa tylko tych, którzy stwarzają zagrożenie dla jego działania. On atakuje drzewo, które ma największy potencjał wydawania owocu. Ale dlaczego diabeł pragnął przesiać Piotra? Dlaczego tak pragnął jego doświadczyć? Piotr przez trzy lata wyganiał demony i uzdrawiał chorych. Szatan słyszał jak Jezus obiecał uczniom inny chrzest Duchem Świętym i ogniem – i to go przerażało! Teraz diabeł słyszał Boży ostateczny plan dla Piotra. Zdał sobie sprawę z tego, że te ostatnie trzy lata były niczym w porównaniu z większymi dziełami, jakich będzie dokonywał Piotr i inni uczniowie. Udało mu się już zniszczyć Judasza,więc szukał jakiegoś zła w Piotrze, na którym by mógł się zaczepić, żeby wiara Piotra ustała.

Może tak jak Piotr jesteś teraz na tym sicie i doświadczasz potrząsania i przesiewania. Ale pytasz: dlaczego ja? I dlaczego teraz? Po pierwsze powinieneś się radować, że masz taką reputację w piekle! Szatan nigdy by nie prosił Boga o pozwolenie, żeby cię przesiać, gdybyś nie przekroczył linii posłuszeństwa. Inaczej by nie marnował swoich wysiłków, żeby cię niepokoić i doświadczać, straszyć i potrząsać wszystkim co masz. On ciebie przesiewa dlatego, że odgrywasz ważną rolę w Bożym kościele w tych ostatecznych dniach. Bóg na nowo czyni nową rzecz w tym ostatnim pokoleniu i ty zostałeś przez Niego oddzielony, aby być potężnym świadectwem dla wielu. On ciebie uwolnił i przygotowuje cię do Swoich wiecznych celów. Czym większe są twoje dary, czym większy twój potencjał, czym bardziej poddajesz się Bożej woli, tym mocniejsze będzie twoje przesiewanie.

Kiedy ktoś przechodzi przez ogień przesiewania, co powinni robić ci, którzy go otaczają? Co zrobił Jezus, kiedy widział niebezpieczeństwo upadku Piotra? Powiedział mu: „Prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara” (Łuk.22:32).

Patrzę na ten wspaniały przykład miłości Chrystusa i uświadamiam sobie, że nie wiem prawie nic o tym jak kochać tych, którzy upadają. Na pewno Jezus jest tym „przyjacielem, który jest bliższy niż brat” (Przyp. Sal. 18:24). On widział zarówno to co dobre i to co złe w Piotrze i doszedł do wniosku: „Warto go ratować. Szatan go pragnie, ale ja go pragnę jeszcze bardziej.” Piotr naprawdę kochał Pana i Jezus mu powiedział: „Prosiłem za tobą.” Jezus dawno wiedział, że to nadchodzi. Prawdopodobnie spędził wiele godzin przed swoim Ojcem i rozmawiał z Nim o Piotrze, jak go kocha, jak bardzo Piotr jest potrzebny w Bożym Królestwie i jak bardzo go ceni jako przyjaciela.

Panie, daj każdemu z nas taką miłość! Kiedy widzimy jak brat czy siostra idą na kompromis, albo grozi im kłopot czy katastrofa, pozwól nam ich kochać tak, żebyśmy ich ostrzegali tak stanowczo, jak Jezus ostrzegał Piotra. Wtedy będziemy mogli powiedzieć: „Modlę się o ciebie.”

Dzisiaj mamy jeszcze jedno „napisano”, przy pomocy którego możemy walczyć z szatanem. Oto ono: „Modliłem się za tobą, aby nie ustala twoja wiara.” Możesz powiedzieć diabłu: „Może otrzymałeś pozwolenie, żeby mnie przesiać i zburzyć moją wiarę. Ale musisz wiedzieć, że: Mój Jezus modli się za mną!”