BÓG UŻYWA LUDZI DO GŁOSZENIA JEGO SŁOWA

Myślę, że większość chrześcijan wolałaby uciec do bezpiecznej i cichej kryjówki gdzieś w górach, by nie pobrudzić się tymi wszystkimi nieprawościami, które ich otaczają. Wielu rozpacza, mówiąc, „Co chrześcijanin może zrobić z całą tą degradacją moralną? Co może zrobić jeden kościół w takim wielkim i bezbożnym mieście? Dla mnie wystarczy być po prostu blisko Jezusa, by nie porwał mnie ten zalew”.

Inni myślą, „Czy naprawdę jest coś, co mogę zrobić – taki mało znaczący chrześcijanin, jak ja? Nie mam pieniędzy, ani wykształcenia, ani wpływów – tylko wielką miłość do Jezusa!”

Często oczekujemy, że Bóg zadziała na jeden z dwóch sposobów: Posyłając ponadnaturalne wylanie Jego Ducha Świętego, by zgarnąć tłumy do Jego królestwa, albo ześle sąd, by rzucić ludzi na kolana.

Kochani, to nie jest Boża metoda zmiany w dniach złych. Jego sposób na odbudowanie ruin zawsze polegała na używaniu zwykłych mężczyzn i kobiet, których On dotknął. On czyni to przez napełnianie ich Jego Duchem Świętym i wysyłanie ich do walki z wielką wiarą i mocą!

Bóg wzbudza święte służby, składające się z ludzi całkowicie oddanych Słowu i modlitwie. Oni nie narzucają tego nikomu. To są troskliwi mężczyźni i kobiety, których serca są poruszone, nie mając innych planów, jak ten, by szukać Boga, słuchać i być Mu posłusznymi!

Następnie, Bóg powołuje was do natychmiastowej służby. On potrzebuje zwyczajnych ludzi wszędzie! On używa ludzi, których najwyżsi kapłani by nazwali „ludźmi nieuczonymi i prostymi” (Dz. Ap. 4:13).

Biblia również mówi, że w Górnej Izbie w dniu Pięćdziesiątnicy, „Oni wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz. Ap. 2:4). Wszyscy stali się potężnymi w walce i wszyscy byli odważnymi i mocnymi świadkami! Ci napełnieni Duchem wierzący, to nie tylko Piotr, Jakub i Jan oraz pozostali znani uczniowie, ale również wdowy, młodzież, oraz słudzy i służebnice!

Wiemy, że Szczepan był pełen Ducha Świętego – „pełen wiary i mocy” (Dz. Ap. 6:8). On nie był ani apostołem, ani ordynowanym kaznodzieją. Właściwie to był wybrany do usługiwania przy stołach w zborze, by apostołowie mogli poświęcić się modlitwie i usłudze Słowem.

Szczepan był zwyczajnym człowiekiem, pełnym Ducha Bożego! Ty możesz być Bożym świadkiem dla twojego miasta. On używa zwykłych ludzi, którzy przebywają sam na sam z Nim, są poruszeni w sercu, szukają Go w modlitwie – i idą naprzód jak Szczepan, pełni Ducha Świętego, wiary i mocy!