ZWYCIĘSTWO POPRZEZ CHRYSTUSA

Chwała Boża i godność Jego Syna są zaangażowane w Jego postępowanie z nami. Dlatego wszystko, co by mogło stanąć na drodze naszego wiecznego błogosławieństwa, zostało odrzucone w taki sposób, aby zabezpieczyć boską chwałę i dać zwycięską odpowiedź na każdy argument wroga.

Czy chodzi o sprawę nieprawości? On nam przebaczył wszystkie nieprawości.
Czy chodzi o sprawę grzechu? On potępił grzech na krzyżu i oddalił.
Czy chodzi sprawę winy? Została zmazana poprzez krew krzyża.
Czy chodzi o sprawę śmierci? On zniszczył jej żądło i właściwie uczynił go częścią naszej własności.
Czy jest to pytanie dotyczące szatana? On go zniszczył i odebrał mu moc.
Czy jest to pytanie dotyczące świata? On nas wybawił z niego i zerwał wszelkie więzy, które nas z nim wiązały.

Tak więc kochany wierzący czytelniku, jest to dla nas jeżeli mamy być uczeni przez Słowo Boże, jeżeli mamy trzymać Boga za słowo, jeżeli mamy wierzyć temu, co ono mówi – i możemy dodać, że jeżeli tak nie jest, to jesteśmy w naszych grzechach, pod mocą grzechu, w objęciach szatana, narażeni na śmierć, uczestnikami złego, bez Chrystusa, bez Boga na świecie i wystawieni na wieczny Boży gniew, karę wiecznego ognia.

Niech błogosławiony Duch otwiera oczy ludu Bożego, żeby zobaczyli swoje właściwe miejsce, swoje pełne i wieczne wybawienie w Chrystusie, który za nich umarł i w którym oni umarli i w ten sposób wyszli spod mocy wszystkich wrogów!

Fragment pism J.B. Stoney wykorzystywany przez Davida Wilkersona w jego prywatnych rozważaniach.