JESTEŚ BEZPIECZNY W MIŁOŚCI TWOJEGO OJCA

Jezus powiedział, że kiedy wrócił do domu syn marnotrawny, to został serdecznie przyjęty do domu ojca. Otrzymał nową szatę, jadł przy stole swojego ojca i otrzymał pełne przebaczenie. Ale to nie uczyniło z niego anioła.

Wręcz przeciwnie, na pewno jego ojciec przeżywał jeszcze wiele problemów z jego powodu zanim to wszystko się zakończyło. Ale ten syn musiał wiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie, że jest bezpieczny w miłości swojego ojca. Musiał wiedzieć, że jego ojciec będzie go znosił, pracował z nim i kochał go. Tak postępuje z nami nasz Ojciec niebiański. Ale pomimo tego my mówimy: „Przyjdzie taki dzień, kiedy będę tak doskonały i prawy przed Bogiem, że łatwo Mu będzie mnie kochać.”

Nie! On ciebie ukochał, kiedy jeszcze byłeś grzesznikiem, zbuntowanym i wrogo nastawionym do Niego. O ile bardziej On ciebie kocha teraz, kiedy jesteś z Nim pojednany! Bóg już ci powiedział: „Ukochałem cię, kiedy byłeś obcy i daleko ode Mnie, kiedy żyłeś w buncie i grzechu. Czy nie będę cię kochał jeszcze więcej teraz, kiedy zostałeś moim synem?

My nie odpoczywamy z taką ufnością w Jego miłości jak powinniśmy. Ale Pan mówi o sobie, że On JEST miłością. Jan pisał: „A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim” (1 Jana 4:16).