ZNAJĄC BOGA TAK, JAK ON CHCE BYĆ POZNANY

Jezus powiedział, „Kto mnie widział, widział Ojca” (Jan 14:9). Musimy widzieć Jezusa nie tak, jak człowiek uczy, ale jak objawia nam Go Duch – tak, jak Bóg chce, byśmy Go znali i widzieli! Mamy mieć Boża wizję i świadectwo Chrystusa – wtedy będziemy znać Boga tak, jak On chce być poznany!

Wierzę, że Bóg chce, byśmy tak poznali Jego Syna: „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia” (Jakub 1:17).

Jezus był darem! Bóg umieścił wszystkie Swoje źródła w Jezusie – „dał Swojego jednorodzonego Syna...” (Jan 3:16). Chrystus jest dobrym i doskonałym, Bożym darem dla nas i przyszedł od Ojca! Czy widzisz Jezusa, jako doskonały dar Boga dla ciebie? Czy widzisz Go, jako wszystko, co jest potrzebne do radosnego, zwycięskiego i sprawiedliwego życia, pełnego pokoju i odpocznienia?

Wiele wieków temu, zanim zostałeś stworzony, Bóg widział, jakie będą twoje potrzeby i bóle. On wiedział przed czasem, czego będziesz potrzebował, by rozwiązać twoje problemy. On nie zapakował odpowiedzi i nie wysłał ich do ciebie w formie książki z poradami, ani nie wysłał „armii ludzi” z odpowiedziami. Nie – On dał nam wszystkim jedno rozwiązanie na wszystkie nasze kryzysy i potrzeby – jednego Człowieka, jedną Drogę, jedną Odpowiedź na wszystko, czego potrzebujemy: Jezusa Chrystusa!

Bóg mówi do ciebie, „Nie chcę, byś żył dla jutra. Zobacz, że dzisiaj mógł być twój najlepszy dzień. Jezus nie może być dla ciebie lepszy ani mocniejszy, niż jest teraz. Dlaczego nie pozwolisz Mi być Bogiem dla ciebie dzisiaj”?