WŁAŚCIWA PIEŚŃ – ZŁA STRONA

Kiedy naród Izraelski przechodził doświadczenia, czy mieli wtedy wyrażać wdzięczność? Kiedy byli otoczeni i w beznadziejnej sytuacji, czy Bóg oczekiwał, że tak będą reagować?

Tak – absolutnie tak! To była tajemnica wyjścia z ich trudności. Bóg oczekuje od nas wszystkich czegoś w czasie wielkich kłopotów i doświadczeń. Chce, byśmy wtedy ofiarowali Mu dziękczynienie!

Wierzę, że Jakub odkrył tę tajemnicę, kiedy zachęca, „...Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,... (Jak. 1:2). Mówi przez to, „Nie rezygnujcie! Zbudujcie w swoim sercu ołtarz i w tym wszystkim ofiarujcie na nim dziękczynienie”.

Oczywiście, że naród Izraelski ofiarował Panu chwałę i dziękczynienie – ale po złej stronie Morza Czerwonego! Ludzie radowali się przez całą noc – ale Bóg nie miał w tym przyjemności. Każdy może wykrzykiwać z radości po zwycięstwie. Ale pytanie, które Bóg zadawał Izraelowi, brzmiało, „Czy oddacie mi chwałę, zanim poślę pomoc – kiedy jesteście w środku walki?”

Wierzę, że gdyby Izrael radował się po „stronie doświadczenia” nad Morzem Czerwonym, to wody w Mara nie byłyby gorzkie, lecz słodkie, a Izrael oglądałby wszędzie na pustyni źródła wody i nie musiałby cierpieć pragnienia.

Niech Bóg pomoże nam śpiewać po właściwej stronie naszych prób i doświadczeń. To sprawia najwyższą radość naszemu niebiańskiemu Ojcu.

Czy teraz przeżywasz najtrudniejszy czas? To śpiewaj! Uwielbiaj Pana. Powiedz Panu, „Ty możesz to uczynić – Ty wybawiłeś mnie kiedyś i możesz mnie wybawić teraz. Odpoczywam w radości”.