WSZELKA ŁASKA JAKIEJ POTRZEBUJESZ DO ZWYCIĘSTWA

Często słyszeliśmy definicję łaski, że jest to niezasłużona przychylność i błogosławieństwo Boże. Ja jednak wierzę, że łaska jest to dużo więcej. Moim zdaniem, łaska jest to wszystko czym dla nas jest Chrystus w czasie cierpienia – moc, siła, uprzejmość, miłosierdzie, miłość – żeby nas przeprowadzić przez nasze utrapienia.

Kiedy patrzę wstecz na minione lata – lata wielkich doświadczeń, cierpienia, pokus i ucisku – mogę zaświadczyć, że Boża łaska była wystarczająca. Wiem co to znaczy zadawać Bogu pytania, kiedy moja żona chorowała na raka wiele razy, a potem obie nasze córki też zostały tym dotknięte. Dzisiaj są wszystkie zdrowe i silne i za to dziękuję Panu. Wiem również co to znaczy być nękanym przez wysłannika szatana. Byłem potężnie kuszony i nęcony i miałem wrogów wszędzie wokoło. Rzucano na mnie oszczerstwa przez puszczanie pogłosek, byłem fałszywie oskarżany i odrzucony przez przyjaciół. W tych ciemnych chwilach upadałem na kolana i wołałem do Boga.

Jego łaska mnie zawsze przeprowadzała i to jest wystarczające na dzisiaj. Kiedyś tam w chwale mój Ojciec objawi mi piękny plan jaki miał dla mnie przez cały czas. Pokaże mi w jaki sposób zdobyłem cierpliwość poprzez wszystkie moje doświadczenia; jak nauczyłem się współczucia dla innych; jak Jego siła okazywała się mocna w mojej słabości; jak poznawałem Jego doskonałą wierność dla mnie; jak pragnąłem być bardziej podobny do Jezusa.

Możemy nadal pytać dlaczego – ale to wszystko pozostanie tajemnicą. Jestem przygotowany, aby to zaakceptować dotąd, aż Jezus przyjdzie po mnie. Nie widzę końca moich doświadczeń i ucisków. Przeżywam je już ponad pięćdziesiąt lat w mojej służbie.

Jednak poprzez to wszystko nadal otrzymuję coraz większą miarę siły Chrystusowej. Właściwie największe objawienie Jego chwały otrzymywałem podczas najtrudniejszych przeżyć. W podobny sposób, w twoich najtrudniejszych chwilach Jezus wyzwoli w tobie najpełniejszą miarę Jego siły.

Może nigdy nie zrozumiemy naszego bólu, depresji i niewygody. Może nigdy nie dowiemy się dlaczego nasze modlitwy o uzdrowienie nie zostały wysłuchane. Ale nie musimy wiedzieć dlaczego. Nasz Bóg już nam odpowiedział: „Masz Moją łaskę – i to jest wszystko, czego potrzebujesz, Moje ukochane dziecko.”