GDZIE MIESZKA BÓG?

Kiedy Jezus odszedł do nieba, apostoł Jan otrzymał niesamowitą wizję chwały. Powiedział: „Nie widziałem tam świątyni, gdyż Pan Bóg Wszechmogący i Baranek są jego świątynią ... a Baranek jest jego światłością” (Obj. Jana 21:22,23). Inaczej mówiąc, jedyną świątynią w niebie jest sam Jezus.

Teraz, kiedy świątynia Boża jest w chwale, siedzi po Jego prawicy, to gdzie Pan mieszka na ziemi? Tak jak sam Bóg zadaje pytanie: „Jaki dom Mi zbudujecie? Gdzie jest miejsce Mojego odpocznienia?” Wiemy, że żaden budynek nie może pomieścić Boga. On nie mieszka w katedrze Św. Piotra w Watykanie. Ani w katedrze Św. Patryka w Nowym Jorku. Nie ma Go też w żadnej z wielkich europejskich katedr, ani - jak powiedział Paweł na wzgórzu Marsa w Atenach -” Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych” (Dz. Ap. 17:24). Mówiąc prostym językiem, jeżeli szukamy mieszkania Boga w jakimś budynku, to takiego miejsca nie znajdziemy.

Pan znalazł mieszkanie dla Siebie – On mieszka i odpoczywa w ciałach swojego ludu, który stworzył. Paweł powiada, że teraz świątynia Boża jest w ludzkich ciałach: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor. 3:16).

Kiedy złożymy swoją ufność w Jezusie, stajemy się Jego świątynią, miejscem, w którym mieszka Bóg. Zostało to zademonstrowane w sposób najbardziej widoczny w Górnej Izbie. Duch Święty zstąpił na zebranych tam uczniów i napełnił ich samym Sobą. Uznał też ich poświęcone ciała za Bożą świątynię, do której przyjdzie i zamieszka Ojciec. Duch im będzie pomagał umartwiać i niszczyć uczynki ich grzesznego ciała. Da im moc do zwycięskiego życia. Ich ciała stały się Bożą świątynią, mieszkaniem nie zbudowanym ludzkimi rękami.

Jezus powiada: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy” (Jana 14:23). Mieszkanie jest to miejsce stałego przebywania.

Paweł mówi: „Wysławiajcie tedy Boga w waszym ciele i w duchu, które są Boże” (1 Kor. 6:20). Inaczej mówiąc, należysz do Boga i On chce, byś był Jego miejscem odpoczynku. Otwórz teraz swoje serce na tę prawdę i oddaj Mu chwałę poprzez przyjęcie jej.