ODMIERZANA CHWAŁA BOŻA

"I rzekł do nich: Baczcie na to, co słyszycie! Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane" (Marek 4:24-25).

Jezus wiedział, że te słowa mogą zabrzmieć dziwnie dla nieduchowych uszu, dlatego poprzedził Swoje poselstwo takim wstępem; "Kto ma uszy, niechaj słucha" (Marek 4:23). Jezus mówił nam: "Jeżeli wasze serca są otwarte na Ducha Bożego, to zrozumiecie co Ja mam wam do powiedzenia."

Co dokładnie Jezus mówi w tym fragmencie? Mówi tu o chwale Bożej w naszym życiu – to jest o zamanifestowanej obecności Chrystusa. Krótko mówiąc, Pan mierzy Swoją chwalebną obecność w różnych ilościach czy to dla zborów czy dla indywidualnych osób. Niektórzy nie otrzymują wcale Jego chwały. Natomiast inni otrzymują ciągle wzrastającą miarę, która emanuje z ich życia i zborów w coraz większej ilości.

Bóg obiecał wylać Swojego Ducha na swój lud w tych ostatecznych dniach. Całe Pismo wskazuje na tryumfalny, wypełniony chwałą kościół pod koniec czasu. Sam Jezus powiedział, że bramy piekła nie przemogą Jego kościoła. Nie będziemy utykać do nieba – pobici, przygnębieni, skamlący, pokonani, zniechęceni. Nie – nasz Pan udzieli większej mocy swojemu kościołowi. Ta moc nie będzie manifestowana jedynie w cudach i znakach. Będzie ona objawiona w Jego ludzie – w chwalebnej przemianie serc dotykanych Duchem Bożym.

Jak możemy osiągnąć większą, wzrastającą miarę chwały Chrystusa? Pan mówi nam wyraźnie: "Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą" (Marek 4:24). Jezus mówi: "Proporcjonalnie tyle, ile ty oddasz siebie dla Mnie, tyle Ja dam tobie. Postąpię z tobą tak, jak ty postąpisz ze Mną. Jaką miarę Mi odmierzysz, taką Ja odmierzę tobie."

Jeżeli odmierzysz dla Boga lenistwo i lekko potraktujesz Jego wielkie dzieło, to tak samo otrzymasz z ducha lenistwa. "Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód" (Przyp.Sal. 19:15). W rezultacie twoja dusza będzie głodna, niezdolna do zaspokojenia.

Boża miłość, miłosierdzie i łaska dla nas są nieograniczone. To nie chodzi o zdobycie Jego miłości, miłosierdzia, czy łaski, ale o to, aby mieć błogosławieństwo Jego chwały w naszym życiu.

Jezus mówi wyraźnie, że On odmierza różne ilości Swojej chwały dla nas, według tego jak my odmierzamy nasze serca dla Niego. Do nas należy to, aby przybliżać się coraz bardziej do Niego – w naszym uwielbieniu, posłuszeństwie i pilności.