DOM BOŻY ZMIENIONY W JASKINIĘ ŁOTRÓW

W święto Paschy Jezus poszedł do Jerozolimy i wszedł do świątyni. To, co tam zobaczył, zatrwożyło Go. Kupcy opanowali Dom Boży! On przyszedł do domu modlitwy, a zobaczył, że jest zajęty promowaniem handlu religijnego. Przywódcy religijni liczyli swoje zyski. Byli zajęci! Mężowie Boży stali się handlarzami towarów religijnych i prześcigali się w promowaniu swoich produktów.

Wszędzie w domu Bożym były rozstawione stoły, gdzie sprzedawano owce, gołębie, słodycze, kadzidła i inne produkty dla celów religijnych. Najwięcej hałasu robili wymieniający pieniądze – były to pieniądze zarobione na Bogu i religii.

Jakiż to straszny ból spowodował w delikatnym sercu Pana ten święty gniew? Jego wielkie cierpienie spowodowało, że w Jego cichym duchu powstało sprawiedliwe oburzenie.

Czy możecie sobie wyobrazić ten moment? Z biczem w ręku, Pan wtargnął do świątyni i zaczął wymachiwać we wszystkie strony, przewracając stoły pełne towarów. Rozproszył handlarzy i kramarzy.

„Precz”! krzyczał, „Wynoście się z Domu Mego Ojca! Sprofanowaliście to święte miejsce, zmieniając ten dom modlitwy w targowisko!”

Było to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w całej Jego służbie, ale nie mógł stać obojętnie i pozwolić, by dom Jego Ojca stał się jaskinią religijnych łotrów.

Czy chcemy mieć społeczność z Chrystusem w tym aspekcie Jego cierpień dzisiaj? Czy podzielamy Jego cierpienie, kiedy widzimy dom Boży znowu przekazywany handlarzom? Czy wzbiera w nas oburzenie na tą okropną komercjalizację Ewangelii? Czy na tyle odczuwamy Jego gniew przeciwko duchowym handlarzom, by nie mieć udziału w takich czynnościach? Czy odczuwamy na tyle Jego cierpienie, by odrzucić te służby, które oferują takie towary, by tylko na tym zarobić?

Czy potrafimy dzielić Jego cierpienia do takiego stopnia, by stanąć przeciwko tym, którzy dom Boży zamieniają w teatr rozrywki i ośrodek promocji? Czy smucimy się z powodu zarabiania na imieniu Jezusa? Czy potrafimy odwrócić oczy od pieniędzy, a zwrócić je z powrotem na krzyż?