CHRYSTUS WYGRAŁ BITWĘ ZA CIEBIE

W ostatnich miesiącach czytałem wiele smutnych, godnych pożałowania listów od wierzących, którzy są nadal związani grzesznymi nałogami. Mnóstwo zmagających się chrześcijan pisze: „Nie mogę się uwolnić od hazardu ... jestem w szponach nałogu alkoholizmu ... mam romans i nie mogę tego przerwać ... jestem zniewolony pornografią.” W jednym liście za drugim ci ludzie mówią to samo: kocham Jezusa i błagałem Boga, żeby mnie uwolnił. Modliłem się i szukałem Bożej rady, ale po prostu nie mogę się uwolnić. Co mam zrobić”?

Poświęciłem dużo czasu na szukanie Pana i Jego mądrości w tym jak odpowiedzieć tym wierzącym. Modlę się „Panie, Ty znasz życie Twoich dzieci. Wielu z nich, to naprawdę oddani Tobie, napełnieni Duchem wierzący, ale pomimo tego nie mają Twojego zwycięstwa. Nie znają wolności. Co się dzieje?”

W pewnym okresie studiowałem fragmenty Biblii, które zawierają Boże obietnice dla tych ludzi. Przypomniałem sobie, że Pan obiecał zachować nas od upadku i przedstawić nas bez skazy, usprawiedliwić nas przez wiarę, uświęcić przez wiarę, zachować nas świętymi przez wiarę. On obiecuje, że nasz stary człowiek jest ukrzyżowany przez wiarę i że zostaliśmy przeniesieni do Jego królestwa przez wiarę.

Jedną rzeczą wspólną dla tych wszystkich obietnic jest ten zwrot: „przez wiarę.” Rzeczywiście te wszystkie rzeczy są sprawą wiary, według Słowa Bożego. Dlatego doszedłem do jedynego oczywistego wniosku w sprawie problemów tych zmagających się wierzących: gdzieś korzeniem ich związania jest niewiara. To wszystko bierze się z braku wiary.

Czy zmagasz się, aby odnosić zwycięstwo poprzez siłę własnej wili? Czy prowadzisz walkę w swojej starej naturze? Paweł mówi: „A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność; gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość” (Rzym. 4:4-5).

Twoje zwycięstwo nie może wynikać z płaczu i zmagania się, ale poprzez wiarę, że Jezus Chrystus wywalczył dla ciebie zwycięstwo.

„Lecz bez wiary nie można się podobać Bogu” (Hebr. 11:6). Paweł mówi, że do Bożych obietnic jest dołączony tylko jeden warunek: „jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście” (Kolosan 1:23).

Chrystus poddał wszystko Swojemu Ojcu, żeby być całkowicie posłusznym Synem. My mamy czynić tak samo. Mamy być całkowicie oddani Ojcu, tak jak Chrystus.