ZWIĄZANY Z ŻYWYM SŁOWEM

Pan sprawuje władzę nad wszelkim stworzeniem z majestatem i mocą. Jego prawa rządzą całym wszechświatem – całą przyrodą, każdym narodem i wszystkimi sprawami ludzkości. On panuje nad morzami, planetami, ciałami niebieskimi i ich ruchami. Biblia mówi nam: Panuje w mocy swej na wieki. Oczy jego patrzą na narody” ( Psalm 66:7). Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, ... Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności... Świadectwa twoje są godne wiary” (93:1,2,5).


Te Psalmy zostały napisane przez Dawida, który wydaje właściwie takie świadectwo: „Panie, Twoje świadectwa, Twoje prawa, wyroki i słowa są nieodwracalne. Są całkowicie niezawodne.” Autor Listu do Hebrajczyków potwierdza to, oświadczając, że żywe Boże Słowo jest wieczne i niezmienne: „takie samo wczoraj, dzisiaj i na wieki” (Hebr. 13:8).


Pomyśl o tym: Są prawa działające we wszechświecie, które decydują o tym jak wszystko działa, bez wyjątku. Pomyśl o prawach, które kierują ruchem słońca, księżyca, gwiazd i ziemi. Te ciała niebieskie wszystkie zostały umieszczone w przestworzach, kiedy Bóg wypowiedział Słowo i od tego czasu są one kierowane przez prawa, które Bóg wypowiedział.


Nowy Testament mówi nam wiele razy, że ten wielki Bóg jest naszym Ojcem i że On się lituje nad Swoimi dziećmi. List to Hebrajczyków mówi, że Pan został doświadczony we wszystkim tak, jak my i że On słyszy każde nasze wołanie i zbiera wszystkie nasze łzy. Ale jest też powiedziane, że On jest tym sprawiedliwym Królem, który sądzi według Swojego prawa. Jego Słowo jest Jego konstytucją, która zawiera wszystkie Jego wyroki, którymi On sądzi sprawiedliwie. Wszystko co istnieje jest osądzane na podstawie jego niezmiennego Słowa.


Prosto mówiąc, możemy trzymać w swoich rękach Biblię i wiedzieć: „Ta księga mówi mi kim jest Bóg. Opisuje ona Jego atrybuty, naturę, obietnice i sądy. Jest to Jego prawo, które wyszło z Jego ust i według którego On rządzi. Jest to Słowo z którym On siebie związał.


Każdy ziemski sędzia jest zobowiązany do oceny przedłożonej mu sprawy według obowiązującego prawa. Bóg panuje i sądzi wszystko, co jest przed Nim według wiecznego prawa – to znaczy Swojego ustalonego Słowa. Kiedy Pan rządzi, to wypowiada Swoje Słowo, z którym jest związany.