W CZASIE POTRZEBY

Zwróć uwagę na jedną z najpotężniejszych obietnic w Słowie Bożym.


„Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.... Choćby drżały góry z powodu gniewu jego... Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim, i rozpłynęła się ziemia. Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba” (Psalm 46:1-7, 9).


Co za wspaniałe Słowo. Czytałem ten fragment wiele razy, ale nadaj jestem tym oszołomiony. Boże Słowo skierowane tu do nas jest tak potężne, tak nieporuszone i mówi nam: „Już nigdy się nie musisz bać. Nie ma znaczenia to, że cały świat jest w chaosie. Może drżeć ziemia, mogą się burzyć oceany, a góry mogą wpadać do morza. Wszystko może być w całkowitym chaosie, zupełne zamieszanie wszędzie wokoło.


„Ale ty dzięki Mojemu Słowu będziesz miał pokój jak rzeka. Kiedy wszystkie narody się niepokoją, do Mojego ludu będzie płynął potężny strumień radości. Ona wypełni ich serca szczęściem.”


Obecnie cały świat żyje w strachu. Narody drżą przed terroryzmem, wiedząc, że żaden region nie jest obojętny na te zagrożenia. Mnożą się osobiste kłopoty i cierpienia. W tej sytuacji Psalm 46 jest takim echem ludu Bożego po całym świecie: „Jestem wśród was i jestem z wami w tym wszystkim. Mój lud nie będzie zniszczony ani poruszony. Ja będę zawsze gotowy, aby pomóc mojemu kościołowi.”


Bóg wie, że my wszyscy mamy wielkie potrzeby; wszyscy przeżywamy doświadczenia, pokusy i problemy, które sprawiają niepokój w naszej duszy. Jego poselstwo dla nas w Psalmie 46 jest przeznaczone właśnie na takie czas. On mówi, że jeżeli poddamy się strachowi, będziemy przybici i pełni rozpaczy, to żyjemy przeciwnie do tego co On ma dla naszego życia.


Ważne jest, abyś zrozumiał co Pan nam mówi w tym Psalmie. Nasz Bóg jest dla nas dostępny w każdej chwili, w dzień i w nocy. On jest ustawicznie po naszej prawicy, chce do nas mówić i prowadzić nas. On to umożliwił, dając nam Ducha Świętego, aby zamieszkał w nas. Biblia mówi nam, że sam Chrystus jest w nas, a my jesteśmy w Nim.