ZAWSZE DOSTĘPNA POMOC

Bóg nam obiecał: „W czasie ucisku – kiedy będziesz stawiał czoła uporczywemu, ustawicznemu złu – Ja będę twoją zawsze dostępną pomocą” (Psalm 46:1).


Wyrażenie „zawsze dostępną” oznacza „zawsze tutaj, zawsze dostępną, z nieograniczonym dostępem.” Krótko mówiąc, ta zawsze obecna pomoc Pana jest zawsze w nas. A jeżeli On jest zawsze obecny w nas, to chce On stale z nami rozmawiać. Chce, żebyśmy z Nim rozmawiali bez względu na to, gdzie jesteśmy; w pracy, z rodziną, z przyjaciółmi, nawet z niewierzącymi.


Ja nie przyjmuję kłamstwa, które szatan rzuca na tak wielu Bożych ludzi dzisiaj: że Pan przestał mówić do swojego ludu. Wróg chce, żebyśmy myśleli, że Bóg pozwolił, aby szatan wzrastał w siłę i wpływ, a nie wyposażył Swoich dzieci w większy autorytet. Nie, nigdy! Biblia mówi, że „Kiedy wróg nadciągnie jak powódź, to Duch Pański podniesie przeciwko niemu zaporę” (Izajasz 59:19). Nie ma znaczenia co diabeł postawi przeciwko nam. Boża moc w Jego ludzie będzie zawsze większa niż oskarżenia szatana.


Ten werset z Izjasza mówi właściwie o kimś, kto niesie chorągiew i kroczy przed armią Izraelską. Pan zawsze prowadził Swój lud do walki za Swoją potężną armią. Tak samo dzisiaj, Bóg ma chwalebną armię niebiańskich zastępów, która idzie naprzód pod Jego sztandarem, gotowa, aby realizować Jego plany bitwy za nas.


Może zapytasz: „To w jaki sposób Bóg nam przychodzi z pomocą w naszych kłopotach?” Jego pomoc przychodzi w darze Ducha Świętego, który mieszka w nas i wykonuje wolę Ojca w naszym życiu. Paweł mówi wiele razy, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy mieszkaniem Pana na ziemi.


Oczywiście, często powtarzamy tę prawdę w naszym uwielbieniu i świadectwach. Ale wielu z nas nadal tego nie traktuje poważnie. Po prostu nie rozumiemy mocy, która jest w tej prawdzie. Gdybyśmy to rozumieli i ufali temu, to już nigdy byśmy się nie bali ani nie trwożyli.


Ja na pewno jeszcze nie nauczyłem się tej lekcji w całej pełni. Nawet po tych wszystkich latach mojej służby kaznodziejskiej, nadal mam pokusy, aby myśleć, że muszę w sobie wypracować jakieś emocje, żeby słyszeć Boży głos. Ale Pan mówi: Nie musisz poświęcać godzin w oczekiwaniu na Mnie. Ja mieszkam w tobie. Jestem dostępny dla ciebie w dzień i w nocy.”


Posłuchajcie świadectwa Dawida: „ Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się” (Psalm 16:7,8). Dawid oświadcza: „Bóg jest zawsze przed mną. Ja postanowiłem ciągle o Nim myśleć. On mnie wiernie prowadzi w dzień i w nocy. Nie muszę się nigdy martwić.”