ROZKOSZUJ SIĘ W PANU

Nasz pokój i zadowolenie zawsze są uzależnione od oddania się w ręce Boga bez względu na okoliczności. Psalmista pisał: „Rozkoszuj się Panem, a da ci czego siebie życzy twoje serce” (Psalm 37:4).


Jeżeli oddałeś siebie całkiem w Boże ręce, to jesteś w stanie znieść każdą trudność. Twój Ojciec pragnie, abyś mógł wypełniać swoje codzienne obowiązki bez strachu czy niepokoju, całkowicie oddając się pod Jego opiekę. Twoje oddanie się Jemu ma bardzo praktyczny wpływ na twoje życie. Czym bardziej oddajesz się pod Bożą opiekę i ochronę, tym bardziej obojętny będziesz na otaczające warunki.


Jeżeli oddasz się Jemu, to nie będziesz ustawicznie próbował obmyślać następnego kroku. Nie będziesz się bał złych wiadomości, które do ciebie docierają. Nie będziesz się martwił, kiedy będziesz myślał o przyszłości, gdyż powierzyłeś swoje życie, rodzinę i przyszłość w bezpieczne i kochające ręce twojego Pana.


Czy myślisz, że owce, które idą za pasterzem są zmartwione albo zatroskane? Wcale się nie martwią, bo są całkowicie oddane pod jego prowadzenie. W podobny sposób my jesteśmy owcami Chrystusa, który jest naszym wielkim Pasterzem. Dlaczego więc mielibyśmy się w ogóle martwić, niepokoić czy zamartwiać o nasze życie i przyszłość? On doskonale wie jak ochraniać i zachować swoje stadko, ponieważ On nas prowadzi w miłości!


W moim życiu musiałem sie uczyć oddawać Bogu jeden problem za drugim. Pomyśl o tym: Jak mogę mówić, że ufam Bogu we wszystkim, jeżeli nie udowodniłem, że ufam Mu chociaż w jednej rzeczy. Samo wypowiadanie słów: „Ufam Panu całkowicie” nie wystarczy. Muszę to udowodnić moim życiem w różnych dziedzinach, w codziennych sprawach.


Wielu ludzi żyjących obecnie powiedziało: „Oddaję, powierzam, ufam” dopiero wtedy, kiedy widzieli, że nie ma wyjścia z ich sytuacji. Ale prawdziwe poddanie, takie które podoba się Bogu, jest dokonywane dobrowolnie, zanim dojdziemy do granicy swoich możliwości. Powinniśmy działać w zgodzie z Panem tak jak to robił Abraham, oddając Bogu swoje życie jak czek in blanco i pozwolić Panu, aby On go wypełnił.