DLACZEGO „ZIELONOŚĆ” JEST WAŻNA?

„I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach” (Obj. Jana 9:4).

Dlaczego „zieloność” jest ważna dla naszej wiary? Pamiętaj, że szarańcza miała rozkaz, żeby nie dotykała niczego zielonego. Prosto mówiąc, nie mogą one szkodzić nikomu, kto chodzi w wierze.

Tak więc nawet podczas szczytu ich ataku, ci, którzy ufają w Bogu, będą stali mocno, jak zdrowe, zielone drzewa. Nie zaszkodzi im żadna szarańcza,włącznie z terrorystami. Najlepszą obroną przed wszelkiego rodzaju atakami z piekła jest duchowe zdrowie. Aten rodzaj duchowego zdrowia przychodzi jedynie wtedy, kiedy zwracamy się do Pana i ufamy Jego obietnicom.

Pozwól, że zadam ci pytanie:

Czy ufasz całkowicie w Bożym przebaczeniu? Czy polegasz na Jego krwi, która oczyszcza od każdej nieprawości? Jeżeli czujesz się oskarżany i ustawicznie starasz się podobać Bogu, to nie jesteś zielony i zdrowy. Największym Bożym pragnieniem jest to, abyś zaakceptował Jego dar przebaczenia i odpoczywał w tym.

Przyjąłeś Boże przebaczenie. Ale czy ufasz Jego bezwarunkowej miłości do ciebie?Nasz Pan nie odcina nas za każdym razem, kiedy upadniemy. On nie patrzy ustawicznie przez nasze ramię, żeby żądać od razu naprawienia wszystkiego. On po prostu prosi, żebyśmy przyszli do Niego i wyznali: „Wierzę w Twoje Słowo, Panie. Przebacz mi, oczyść mnie, trzymaj mnie w Swoich ramionach.”Bóg pragnie, żebyśmy przeżywali każdy nasz dzień bez strachu. Dlatego nie pozwalajmy, żeby szatan oskarżał nas z powodu naszych upadków z przeszłości. Jeżeli pokutowaliśmy z nich, to jesteśmy pod przykryciem drogocennej oczyszczającej krwi.Oto Boża obietnica dla wszystkich, którzy pokładają swoją ufność w Nim: „Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy” (Psalm 20:8,9).